พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4 หรือ พระเจ้าอินทวงศ์ เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ลำดับที่ 6 (พ.ศ. 2337 - พ.ศ. 2348) พระราชสมภพเมื่อใดไม่ปรากฏ และสวรรคตเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2348 ทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าสิริบุญสาร, พระราชอนุชาในพระเจ้านันทเสน, พระบรมอัยกาธิราชในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 4 ถัดไป
พระเจ้านันทเสน เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
(พ.ศ. 2337 - พ.ศ. 2348)
เจ้าอนุวงศ์