พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
Chantharath.jpg

พระนามเดิม เจ้าจันทราช
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 23 กันยายน พ.ศ. 2395 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
รัชกาล 16 ปี
รัชกาลก่อน เจ้าสุกเสริม
รัชกาลถัดไป พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2393
สวรรคต 15 ธันวาคม พ.ศ. 2411 (18 ปี)
พระราชบิดา เจ้ามันธาตุราช
พระราชมารดา พระนางคำมูน

พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ มีพระนามเดิมว่า เจ้าจันทราช เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง เสด็จพระราชสมภพ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2393 เป็นพระราชโอรสในเจ้ามันธาตุราชกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ที่ 8 และพระนางคำมูน พระองค์ทรงเป็นพระราชอนุชาในเจ้าสุกเสริมกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ก่อน พระองค์ทรงครองราชย์ต่อจากพระเชษฐาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2395 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อปี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือ "เจ้าอุ่นคำ" พระราชอนุชาของพระองค์จึงครองราชย์ต่อจากพระองค์ รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ทรงเป็นปฐมบรรพบุรุษของผู้ใช้สกุล จันทราช ซุ่งทายาทหลายสาขาได้อพยพหนัราชภัยเข้าไปหล่ายภูมิภาคในสยาม อาทิ เลย หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสาร่คาม เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เถินบุรี ตาก ฯลฯ ว่


ก่อนหน้า พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ ถัดไป
เจ้าสุกเสริม 2leftarrow.png Royal Coat of Arms of Laos.svg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
(23 กันยายน พ.ศ. 2395 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2414)
2rightarrow.png พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร