พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
Chantharath.jpg
พระนามเดิมเจ้าจันทราช
พระอิสริยยศพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง
ราชวงศ์ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์23 กันยายน พ.ศ. 2393 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
รัชกาล19 ปี
รัชกาลก่อนเจ้าสุกเสริม
รัชกาลถัดไปพระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพพ.ศ. 2340 หรือ 2342
พิราลัย23 สิงหาคม พ.ศ. 2413
พระราชบิดาเจ้ามันธาตุราช
พระราชมารดาเจ้านางคำมูน

พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ มีพระนามเดิมว่า เจ้าจันทราช เป็นเจ้ามหาชีวิตองค์ที่ 10 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง ทรงพระราชสมภพ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2340 ในคราวที่ต้องมาฝึกราชการ (เป็นตัวประกัน) ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอาณาจักรหลวงพระบางขึ้นตรงต่อสยาม เจ้าจันทราชเป็นพระโอรสในเจ้ามันธาตุราชกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ที่ 8 กับเจ้านางคำมูน พระองค์ทรงเป็นพระอนุชาในเจ้าสุกเสริมกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ก่อน พระองค์ทรงครองราชย์ต่อจากพระเชษฐาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2395 จนกระทั่งถึงแก่พิราลัยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2414 พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือ "เจ้าอุ่นคำ" พระอนุชาของพระองค์สืบราชสมบัติต่อจากพระองค์ รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม พระราชกรณียกิจสำคัญ อาทิ ปีพ.ศ. 2409 ได้รับพระราชโองการมาณพระสุรสีหนาทในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ให้อัญเชิญพระบาง พระพุทธรูปสำคัญของลาวจากสยามกลับคืนมาประดิษฐานที่หลวงพระบางจนถึงปัจจุบัน, ยกกองกำลังสมทบกองทัพสยามไปตีเมืองเชียงตุงให้มาขึ้นกับสยาม แต่ไม่สำเร็จ, ต้อนรับคณะสำรวจแม่น้ำโขงชาวฝรั่งเศส อองรี มูโอต์ เป็นต้น พระองค์ทรงเป็นปฐมบรรพบุรุษของผู้ใช้สกุล จันทราช ซึ่งทายาทหลายสาขาได้อพยพเข้าไปตั้งหลักแหล่งหลายภูมิภาคในสยาม อาทิ อุบลราชธานี นครราชสีมา บึงกาฬ เลย หนองคาย อุดรธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง เถินบุรี ตาก นครนายก ปราจีนบุรี ฯลฯ


ก่อนหน้า พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ ถัดไป
เจ้าสุกเสริม 2leftarrow.png Royal Seal of the Kingdom of Laos.svg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
(23 กันยายน พ.ศ. 2393 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2413)
2rightarrow.png พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร