พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ
Chantharath.jpg

พระนามเดิม เจ้าจันทราช
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรหลวงพระบาง
ราชวงศ์ ราชวงศ์ล้านช้างหลวงพระบาง
ครองราชย์ 23 กันยายน พ.ศ. 2395 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411
รัชกาล 16 ปี
รัชกาลก่อน เจ้าสุกเสริม
รัชกาลถัดไป พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 2393
สวรรคต 15 ธันวาคม พ.ศ. 2411
พระราชบิดา เจ้ามันธาตุราช
พระราชมารดา พระนางคำมูน

พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ มีพระนามเดิมว่า เจ้าจันทราช เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 10 แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง เสด็จพระราชสมภพ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรสยาม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2393 เป็นพระราชโอรสในเจ้ามันธาตุราชกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ที่ 8 และพระนางคำมูน พระองค์ทรงเป็นพระราชอนุชาในเจ้าสุกเสริมกษัตริย์ล้านช้างหลวงพระบางพระองค์ก่อน พระองค์ทรงครองราชย์ต่อจากพระเชษฐาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2395 จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อปี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร หรือ "เจ้าอุ่นคำ" พระราชอนุชาของพระองค์จึงครองราชย์ต่อจากพระองค์ รัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม

ก่อนหน้า พระเจ้าจันทรเทพประภาคุณ ถัดไป
เจ้าสุกเสริม 2leftarrow.png Royal Coat of Arms of Laos.svg
พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง
(23 กันยายน พ.ศ. 2395 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2414)
2rightarrow.png พระเจ้ามหินทรเทพนิภาธร