ข้ามไปเนื้อหา

พระยาล้านคำแดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระเจ้าล้านคำแดง เป็นพระราชโอรสองค์แรกของพระเจ้าสามแสนไท[1] ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1959 ในรัชกาลของพระองค์นั้น บ้านเมืองสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอันใด สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 1971 เจ้าพรหมทัต พระโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากยังทรงพระเยาว์ พระนางแก้วพิมพาเป็นผู้สำเร็จราชการ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของระยะที่บ้านเมืองปั่นป่วนภายใต้การบงการของพระนางแก้วพิมพาและแสนหลวงเชียงลอ

อ้างอิง[แก้]

  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554. หน้า 229