พระนางเทราปที

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางเทราปที
รูปปั้นของ พระนางเทราปที ในเนปาล
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
คู่สมรสยุธิษฐิระ
ภีมะ
อรชุน
นกุล
สหเทพ
บุตรประติวินธยะ (บุตรของยุธิษฐิระ)
สุตโสม (บุตรของภีมะ)
ศรุตกรรมา (บุตรของอรชุน)
ศตานีกะ (บุตรของนกุล)
ศรุตเสน (บุตรของสหเทพ)

พระนางเทราปที (สันสกฤต: द्रौपदी) (อ่านว่า เทฺรา-ปะ-ที) เป็นธิดาของท้าวทรุบทและเป็นน้องสาวของธฤษฏัทยุมนะ มีต้นกำเนิดมาจากกองไฟยัญญะ ที่ฤๅษีได้ทำพิธีขึ้นมา เนื่องจากท้าวทรุปัทมีความแค้นโทรณาจารย์ที่ได้ให้ลูกศิษย์คือ อรชุน มาแก้แค้นและแพ้สงครามแก่อรชุน จึงแค้นใจตนเองว่าเหตุใดจึงไม่มีบุตรที่เก่งกาจดังเช่นอรชุน จึงให้ฤๅษีกระทำพิธีขอบุตรชายที่รบและเก่งในการทำสงครามและบุตรสาวที่รูปงามเพื่อที่จะมาเป็นภรรยาของอรชุนในภายภาคหน้า ต่อมาท้าวทรุปัทได้ให้ทำพิธีสยุมพรแก่พระนางเทราปที ปรากฏว่าอรชุนได้รับเลือกเป็นสามี แต่ต่อมาอรชุนได้ยกพระนางเทราปทีแก่เหล่าพี่น้องได้แก่ 1.ยุธิษฐิระ 2.ภีมะ 3.นกุล 4.สหเทพ ให้มาเป็นสามีร่วมกัน เนื่องจากพระนางกุนตีผู้เป็นพระมารดาของปาณฑพได้กล่าวให้แบ่งกันอย่างเท่าเทียมกันด้วยความไม่ได้ตั้งใจ และพวกปาณฑพเองต่างได้ถือคำพูดของมารดาเป็นวาจาสิทธิ์ นอกจากนั้นพระนางเทราปทียังเป็นชนวนเหตุของสงครามทุ่งกุรุเกษตรอีกด้วย เพราะพระนางเทราปทีได้ถูกทุหศาสันลากมากระทำอนาจารที่กลางสถา ทำให้ฝ่ายปาณฑพแค้นมากจึงประกาศสงครามขึ้น

นางเทราปทีได้ให้กำเนิดพระโอรสแก่พี่น้องปาณฑพทั้งห้า ดังนี้

  1. ประติวินธยะ บุตรของยุธิษฐิระ
  2. ศรุตโสม บุตรของภีมะ
  3. ศรุตกรรมา บุตรของอรชุน
  4. ศตานีกะ บุตรของนกุล
  5. ศรุตเสน บุตรของสหเทพ

นอกจากนี้บางตำนานยังมีกล่าวไว้ว่านางได้มีบุตรีให้กับสวามีทั้ง5อีกด้วย ได้แก่

  1. สุฐานุ บุตรีของยุธิษฐีระ
  2. สมยุคธนา บุตรีของภีมะ
  3. ปรากียา และ ปรากาตี บุตรีฝาแฝดของอรชุน
  4. ปรินธา บุตรีของนกุล
  5. สุมิทรา บุตรีของสหเทพ

บุตรทั้งหมดของปาณฑพทั้ง5จะถูกเรียกว่า อุปปาณฑพ โดยที่พี่คนโตของอุปปาณฑพ คือ ประติวินธยะ ที่มีอายุ24ปี