นิมนต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นิมนต์ ใช้ในความหมายว่าเชิญหรือเชื้อเชิญภิกษุสามเณร เช่น

"นิมนต์มาทางนี้เถิดครับ"
หมายความว่าขอเชิญมาทางนี้
เรียกการเชิญด้วยหนังสือว่า ฎีกานิมนต์

นิมนต์ เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า อาราธนา ก็ได้ แต่ไม่นิยมใช้คู่กันเป็น อาราธนานิมนต์ กล่าวคือนิยมใช้คำใดคำหนึ่งเท่านั้นก็เป็นอันเข้าใจ เพราะมีความหมายอย่างเดียวกัน อย่างเช่นที่ใช้คำว่า

"ขออาราธนาพระคุณเจ้าที่ได้รับอาราธนานิมนต์ไว้ขึ้นมาบนศาลาเพื่อฉันภัตตาหารเพลได้แล้วขอรับ"

อย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ถูกต้องตามความนิยม

อ้างอิง[แก้]