ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2496 (67 ปี)
กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เกิด 15 มิถุนายน 2496) เป็นนักนิติศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และผู้บรรยายพิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

การศึกษา[แก้]

  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฏหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • LL.M. (Master of Law, University of Pennsylvania, U.S.A.)
  • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงทางกฏหมายอาญา (Diplôme d’Etude Approfondies de sciences criminelles)
  • ปริญญาเอก (เกียรตินิยม) Doctorat en droit pénal mention très honorable, l’Université de Nancy II, France

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/030/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๓๐ ตอน ๓๐ ข ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/0B/00150716.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม ๑๒๑ ตอน ๒๓ ข ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หน้า ๒๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา,[ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00014756.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและจักรพรรดิมาลา] เล่ม ๑๑๘ ตอน ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หน้า ๓๑๐