สุวรรณ สุวรรณเวโช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พลตำรวจเอก สุวรรณ สุวรรณเวโช (เกิด 20 สิงหาคม 2484) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • ผู้บัญชาการสำนักงานแผนงานและงบประมาณ
 • ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๖
 • ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขานิติศาสตร์
 • รองประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการบริหารงานตำรวจ
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ - อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการ ดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ (พิจารณาความผิดกำหนดโทษ)
 • อนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๒ (รักษามาตรฐานวินัย)
 • อาจารย์บรรยายวิชาประมวลกฎหมายอาญาและระเบียบวิธีการวิจัยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • อาจารย์วิชาการวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (28 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549) [1]

ผลงานวิชาการ[แก้]

 • เขียนตำรา เรื่องหลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ แนวการเขียนวิทยานิพนธ์ รายงานทางวิชาการและรายงานประจำภาค
 • เขียนหนังสือเรื่อง กฎหมายปกครองและบริหารราชการไทย
 • เขียนหนังสือเรื่อง ความเชื่อของคนไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "ข้อมูลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-02. สืบค้นเมื่อ 2011-08-30.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๙, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘