ข้ามไปเนื้อหา

สุจิต บุญบงการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุจิต บุญบงการ (เกิด 9 ตุลาคม พ.ศ. 2485) อธิการวิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[1]

ประวัติ[แก้]

สุจิต บุญบงการ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ประธานสภาพัฒนาการเมือง, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ประวัติการศึกษา[แก้]

 • ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 2511Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
 • ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations2508Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต[แก้]

 • ประธานสภาพัฒนาการเมือง
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2543-2547)
 • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524-2528)
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533-2537 และ พ.ศ. 2537-2541)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ. 2540)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2017-03-01.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๒๔๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2015-12-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๕ ข หน้า ๕๘๑, ๒๘ เมษายน ๒๕๓๘