สุจิต บุญบงการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุจิต บุญบงการ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 -) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาและกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[1]

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุจิต บุญบงการ หรือที่รู้จักกันในนาม ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2485 เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ประธานสภาพัฒนาการเมือง, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ประวัติการศึกษา[แก้]

  • ปริญญาเอก สาขา Comparative Politics and International Relations 2511Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
  • ปริญญาโท สาขา Comparative Politics and International Relations2508Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford Mass, U.S.A.
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต2507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต[แก้]

  • ประธานสภาพัฒนาการเมือง
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2543-2547)
  • รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524-2528)
  • คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2533-2537 และ พ.ศ. 2537-2541)
  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับ พ.ศ. 2540

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

  • Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) (5 ธันวาคม พ.ศ. 2538)
  • Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) (5 ธันวาคม พ.ศ. 2523)

อ้างอิง[แก้]