จรูญ อินทจาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นายจรูญ อินทจาร
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ก่อนหน้าวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์
ถัดไปนุรักษ์ มาประณีต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด29 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)

จรูญ อินทจาร (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 - ) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[1] กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) [2]

ประวัติ[แก้]

นายจรูญ อินทจาร เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 สำเร็จการการศึกษา คณะนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน[แก้]

เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพิษณุโลก เมื่อปี 2531,รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค1,ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว และปี 2549 ดำรงตำแหน่ง ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกจากที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ให้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ[3] ต่อมาในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 นายจรูญได้ลาออกจากตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งตุลาการ กรณีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 29 พฤษภาคม ของปีเดียวกัน[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  2. "รายชื่อกรรมการอิสระ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-02. สืบค้นเมื่อ 2017-09-04.
  3. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (นายจรูญ อินทจาร นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-11-05. สืบค้นเมื่อ 2014-05-01.
  4. “จรูญ อินทจาร” ลาออกประธานศาลรธน. ก่อนพ้นวาระ
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ เก็บถาวร 2022-05-23 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๒ ข หน้า ๒๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๔๒๒, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]