นพดล เฮงเจริญ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นายนพดล เฮงเจริญ (เกิด 20 มีนาคม 2492) อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (พ.ศ. 2522-2526)
 • ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี (พ.ศ. 2530-2533)
 • รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหาร 10) (พ.ศ. 2534-2542)
 • เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (นักบริหารงานศาลรัฐธรรมนูญ 11) (19 เมษายน 2542 - 14 พฤศจิกายน 2547)
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (5 ตุลาคม 2547 - 19 กันยายน 2549)
 • ตุลาการศาลปกครองสูงสุด (17 พฤษภาคม 2551 - 30 กันยายน 2557)
 • ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด (1 ตุลาคม 2557)
 • รองประธานศาลปกครองสูงสุด(18 มกราคม 2560)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2010-02-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๓๒๖, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑