การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา พ.ศ. 2541

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา 2541

← 2536 26 กรกฎาคม 2541 2546 →

ทั้งหมด 122 ที่นั่ง
ต้องการ 62 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
  First party Second party Third party
 
ผู้นำ ฮุน เซน นโรดม รณฤทธิ์ สม รังสี
พรรค พรรคประชาชนกัมพูชา พรรคฟุนซินเปก พรรคสมรังสี
ที่นั่งก่อนหน้า 51 58 สละสิทธิ์
ที่นั่งที่ชนะ 64 43 15
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น13 ลดลง15 เพิ่มขึ้น15
คะแนนเสียง 2,030,790 1,554,405 699,665
% 41.4% 31.7% 14.3%

ผลการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชา แสดงเป็นจำนวนที่นั่งในสภา

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาก่อนการเลือกตั้ง

อึง ฮวด
พรรคฟุนซินเปก

ว่าที่นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ฮุน เซน
พรรคประชาชนกัมพูชา

การเลือกตั้งทั่วไป เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าเป็น พรรคประชาชนกัมพูชา,ของฮุน เซน ได้รับการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง 64 ที่นั่ง จาก 122 ที่นั่ง [1]

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

พรรค คะแนน % ที่นั่ง +/-
พรรคประชาชนกัมพูชา 2,030,790 41.4 64 +13
พรรคฟุนซินเปก 1,554,405 31.7 43 -15
พรรคสมรังสี 699,665 14.3 15 ใหม่
พรรคประชาธิปไตย (กัมพูชา) 90,000 1.8 0 ใหม่
พรรคกัมพูชายั่งยืน 71,093 1.4 0 ใหม่
พรรคประชาธิปัตย์เสรีนิยมแห่งชาติ 46,424 0.9 0 ใหม่
พรรคเสรีประชาธิปไตยชาวพุทธ 45,849 0.9 0 -10
พรรครักชาติ 37,308 0.8 0 ใหม่
พรรคพุทธเสรีนิยม 32,959 0.7 0 ใหม่
พรรคเขมรนครวัด 26,482 0.5 0 ใหม่
พรรคประชาชนกัมพูชา 23,713 0.5 0 ใหม่
พรรคเอกภาพกัมพูชา 19,232 0.4 0 ใหม่
พรรครีพับลิกัน 14,869 0.3 0 0
พรรคประชาธิปัตย์เสรีนิยม 14,088 0.3 0 0
พรรครีพับลิกันพัฒนา 13,780 0.3 0 0
Rally for National Solidarity 13,038 0.3 0 0
พรรคชาติสามัคคี 11,089 0.2 0 ใหม่
พรรคฟื้นฟูชาติ 10,451 0.2 0 ใหม่
พรรคเสรีภาพ 10,027 0.2 0 ใหม่
พรรคอิสรภาพเขมร 8,395 0.2 0 -1
พรรคประชาธิปไตยอิสระ 3,938 0.1 0 0
พรรคมัชฌิมาธิปไตยของกัมพูชา 3,869 0.1 0 0
พรรครีพับลิฟรี 1,654 0.0 0 0
พรรคอื่นๆ 119,372 2.4 0 -
บัตรเสีย/ไม่ประสงค์ลงคะแนน 155,189 - - -
ผลรวม 5,057,679 100 122 +2
ที่มา: Nohlen et al.

อ้างอิง[แก้]

  1. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p70 ISBN 0-19-924959-8