การเลือกตั้งประธานาธิบดีกัมพูชา พ.ศ. 2515

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งประธานาธิบดีกัมพูชา พ.ศ. 2515

4 June 1972
ผู้ใช้สิทธิ57.56%
 
ผู้สมัคร Lon Nol In Tam Keo An
พรรค Social Republican Party Democratic Party (Cambodia) Republican Party (Cambodia)
คะแนนเสียง 578,560 257,496 217,174
% 54.93% 24.45% 20.62%


Presidentก่อนการเลือกตั้ง

Lon Nol
Social Republican Party

ว่าที่President

Lon Nol
Social Republican Party

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในกัมพูชาเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเกิดขึ้นหลังการล้มล้างสถาบันกษัตริย์หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2513 และจัดตั้งสาธารณรัฐเขมร ผลปรากฏว่าลน นลเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งด้วยตะแนนเสียง 54.9% มีผู้มาใช้สิทธิ์ 57.6%.[1]

ผลการเลือกคั้ง[แก้]

ผู้สมัคร พรรค คะแนน %
ลน นล พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม 578,560 54.9
อิน ตัม พรรคประชาธิปไตย 257,496 24.4
แกว อัน พรรคสาธารณรัฐ 217,174 20.6
ไม่ออกเสียง/บัตรเสีย 6,275 -
ทั้งหมด 1,059,505 100
ที่มา: Nohlen et al.

อ้างอิง[แก้]

  1. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p76 ISBN 0-19-924959-8