การลงประชามติในกัมพูชา พ.ศ. 2488

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การลงประชามติในกัมพูชา พ.ศ. 2488 เป็นการลงประชามติเกี่ยวกับ 6 หัวข้อ เกิดขึ้นเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2488 คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ประเทศจะเป็นหลังได้รับเอกราช และการปฏิเสธกองทหารทหารต่างชาติไม่ให้ตั้งในประเทศ การลงประชามตินี้ไม่มีช่องโหวต "ไม่" แม้ว่าจะมีคะแนนเสียหนึ่งหรือสองคะแนน[1] ผู้มาออกเสียงคิดเป็น 80.3%.

ภูมิหลัง[แก้]

ณ วันที่ 10 สิงหาคม เซิน หง็อก ถั่ญขึ้นครองอำนาจแทนนายกรัฐมนตรี Ung Hy และจัดการลงประชามติเพื่อพยายามทำให้รัฐบาลของเขามีความชอบธรรม

การดำเนินการ[แก้]

ไม่เป็นที่กระจ่างการจัดประชามตินี้ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรลงคะแนนในกล่องหรือไม่ ถั่ญส่งรายการคำถาม 5 ข้อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้พวกเขาถามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง[2] คำถามเกี่ยวกับการเป็นเอกราชเขียนไว้ ดังนี้:[2]

คุณต้องการเป็นเอกราชอย่างพระเจ้าชัยวรมันกับนครวัดหรือไม่?

ผล[แก้]

ตัวเลือก คะแนน %
ยอมรับ 541,470 100
ต่อต้าน 0 0
งดออกเสียง/บัตรเสีย 0
ทั้งหมด 541,470 100
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 674,048 80.33
ข้อมูล: Nohlen et al.

อ้างอิง[แก้]

  1. Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume II, p68 ISBN 0-19-924959-8
  2. 2.0 2.1 Cambodia, 3 October 1945: Independence Democracy