เซ็นทรัลพัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
Central Pattana Pcl.
ประเภท ธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วน
(กลุ่มเซ็นทรัล, กลุ่มเตชะไพบูลย์, กลุ่มสหยูเนี่ยน, และกลุ่มบุคคลอื่นๆ) (SET:CPN)
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523
ผู้ก่อตั้ง สัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
สำนักงานใหญ่ ชั้น 33 อาคารดิออฟฟิซเซสแอทเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ (ประธานกรรมการ)
ปรีชา เอกคุณากูล(กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
สุทธิเดช จิราธิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส)
วัลยา จิราธิวัฒน์ (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่)
สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการบริหาร)
สุทธิชาติ จิราธิวัฒน์ (กรรมการบริหาร)
ปริญญ์ จิราธิวัฒน์ (กรรมการ)
สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ (กรรมการบริหาร)
สุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์(กรรมการบริหาร)
ทศ จิราธิวัฒน์(ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
นภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)
อุตสาหกรรม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม อาคารสำหรับที่พักอาศัย สวนน้ำ ร้านอาหาร
เว็บไซต์ เว็บไซต์หลักเซ็นทรัลพัฒนา

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CPN) เป็นบริษัทสำหรับการพัฒนา ดูแล และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การดำเนินการของกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ปัจจุบันดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 23 แห่ง และกำลังก่อสร้างเพิ่มอีก 6 แห่ง

ประวัติ[แก้]

เซ็นทรัลพัฒนาได้ก่อตั้งขึ้น จากความคิดในการทำศูนย์การค้าแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว ที่รวมทั้งศูนย์อาหาร สถาบันความงาม ศูนย์สุขภาพ โรงภาพยนตร์ และห้างสรรพสินค้าเข้าไว้ด้วยกันของสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเตชะไพบูลย์ กลุ่มสหยูเนี่ยน และกลุ่มบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาศูนย์การค้าเพื่อการค้าปลีกแบบครบวงจรในหนึ่งเดียว หลังจากนั้นสองปีจึงได้เปิดตัว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาลาดพร้าว ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ ท่ามกลางสภาวะธุรกิจที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนั้น จึงได้หยุดการขยายสาขาเพิ่มเติมถึง 10 ปี และจึงเริ่มกลับมาขยายสาขาเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา

ความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนาอยู่ที่การเลือกทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งสาขาซึ่งตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเซ็นทรัลพัฒนาสามารถเลือกสรรที่ดินและ ทำเลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย์การค้า ประสบการณ์ในการดำเนินกิจการค้าปลีกร่วมกับการทำสำรวจที่ละเอียดถี่ถ้วนนั้นทำให้เซ็นทรัลพัฒนาสามารถเลือกสรรทำเลที่มีศักยภาพสูงสุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตยิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556 [1]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เซ็นทรัลโฮลดิ้ง จำกัด 588,171,980 27.00%
2 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 178,315,819 8.18%
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 94,838,635 4.35%
4 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 60,848,910 2.79%
5 MRS. ARUNEE CHAN 45,079,760 2.07%

ศูนย์การค้าที่อยู่ในความดูแล[แก้]

ปัจจุบันเซ็นทรัลพัฒนาได้ลงทุนอยู่ในโครงการศูนย์การค้าทั้งหมด 27 แห่ง โดยแบ่งเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ 1 แห่ง เซ็นทรัลพลาซา 20 แห่ง เซ็นทรัลเฟสติวัล 4 แห่ง และเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่ได้รับมอบสิทธิ์ในการบริหารจากกลุ่มเซ็นทรัลอีก 2 แห่ง และนอกจากนี้ยังมีโครงการที่กำลังพัฒนาเพิ่มเติมอีก 6 แห่งภายในปี พ.ศ. 2560 โดยมีโครงการเซ็นทรัลเวสท์เกตและโครงการเซ็นทรัลพลาซา ไอซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย เป็นโครงการชูธง เพื่อรับการเปิดอาเซียนใน พ.ศ. 2558 และมีโครงการดิ อาบอรีทัม แอท เซ็นทรัล ภูเก็ต เป็นโครงการชูธงในปี พ.ศ. 2560 เพื่อรับการเติบโตของประชากรและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ว จะมีรายชื่อดังนี้

ศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการแล้ว[แก้]

ชื่อสาขา ชื่อเก่า ปีที่เริ่มดำเนินการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม (ตร.ม.) ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัลเวิลด์
เซ็นทรัลเวิลด์
(ราชประสงค์)
เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ธันวาคม
พ.ศ. 2545
โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2575
(สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)
กรุงเทพมหานคร 800,000 เซน,อิเซตัน,ทีเคพาร์ค,เอสเอฟ เวิลด์ ซีเนม่า,เอสบี ดีไซน์สแควร์,เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,เดอะริงค์,โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์,เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ Centralworld
เซ็นทรัล ภูเก็ต
เฟสติวัล วิงก์ เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต พ.ศ. 2557 โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2599
(สรรพสินค้าเซ็นทรัล)
ภูเก็ต 120,000 เซ็นทรัล,เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์,ซูเปอร์สปอร์ต,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,เอสเอฟเอ็กซ์ โคลีเซียม ซีนีม่า Central Phuket Project Information
อีสท์ วิงก์ โฮมเวิร์ค ภูเก็ต
เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต อีสท์
พ.ศ. 2557 โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(กลุ่มเซ็นทรัล)
ภูเก็ต 16,000 โฮมเวิร์ค,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เพาเวอร์บาย,ไอทีซิตี้ Central Phuket Project Information
เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว 30 เมษายน
พ.ศ. 2526
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2571
(การรถไฟแห่งประเทศไทย)
กรุงเทพมหานคร 310,000 เซ็นทรัล,เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,ยูนิโคล่,โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว CentralPlaza Ladprao
รามอินทรา พฤศจิกายน
พ.ศ. 2536
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2566 กรุงเทพมหานคร 86,000 เซ็นทรัล,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้,พาวเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บีทูเอส N/A
ปิ่นเกล้า มีนาคม
พ.ศ. 2538
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2567 กรุงเทพมหานคร 340,000 เซ็นทรัล,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,เอสบี ดีไซน์สแควร์,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต N/A
เซ็นเตอร์ พัทยา เซ็นทรัล
เฟสติวัล
เซ็นเตอร์
พัทยา
กรกฎาคม
พ.ศ. 2538
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2558 ชลบุรี 62,000 บิ๊กซี,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้ N/A
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตันตราภัณฑ์
แอร์พอร์ต
พลาซา
มีนาคม
พ.ศ. 2539
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 250,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,ไอที ซิตี้,ยูนิโคล่,บ้านแอนด์บียอนด์ N/A
พระราม 3 รัชดา-พระราม 3 ตุลาคม
พ.ศ. 2540
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา พระราม 3)
กรุงเทพมหานคร 220,000 เซ็นทรัล,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,ฟิตเนส เฟิร์สท์,ไอที ซิตี้,เพาเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,บีทูเอส,ท็อปส์ มาร์เก็ต N/A
บางนา เซ็นทรัลซิตี้ บางนา ธันวาคม
พ.ศ. 2544
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.บางนา เซ็นทรัล
พร็อพเพอร์ตี้)
กรุงเทพมหานคร 450,000 เซ็นทรัล,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,ไอที ซิตี้,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ยูนิโคล่ N/A
พระราม 2 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2545
โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2568 กรุงเทพมหานคร 210,000 เซ็นทรัล,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ ซุปเปอร์,ออฟฟิศเมท,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,โฮมเวิร์ค,ยูนิโคล่ N/A
รัตนาธิเบศร์ สยามจัสโก้ รัตนาธิเบศร์
เซ็นทรัลทาวน์
ธันวาคม
พ.ศ. 2546
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา รัตนาธิเบศร์)
นนทบุรี 140,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้,โฮมเวิร์ค,อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์,ฟิตเนส เฟิร์สท์ N/A
แจ้งวัฒนะ 27 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2551
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา แจ้งวัฒนะ)
นนทบุรี 310,000 เซ็นทรัล,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,ฟิตเนส เฟิร์สท์,เดอะริงค์,เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า,ยูนิโคล่ N/A
อุดรธานี เจริญศรีคอมเพล็กซ์ 8 เมษายน
พ.ศ. 2552
โครงการซื้อกิจการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุดรธานี)
อุดรธานี 250,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ออฟฟิศเมท,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,เมเจอร์โบว์ลฮิต,สปอร์ตเวิลด์,ฟิตเนส เฟิร์สท์,เดอะริงค์,ยูนิโคล่,โรงแรมเซ็นทาราและศูนย์ประชุมอุดรธานี CentralPlaza Udonthani
ชลบุรี 29 พฤษภาคม
พ.ศ. 2552
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ชลบุรี)
ชลบุรี 156,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ออฟฟิศเมท,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บิ๊กซี(คาร์ฟูร์เดิม),เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้ซิตี้,ฟิตเนส เฟิร์สท์ CentralPlaza Chonburi
ขอนแก่น 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2552
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ขอนแก่น)
ขอนแก่น 186,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้,ฟิตเนส เฟิร์สท์ CentralPlaza Khonkaen
เชียงราย 30 มีนาคม
พ.ศ. 2554
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ )
เชียงราย 110,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza Chiangrai
พิษณุโลก 20 ตุลาคม
พ.ศ. 2554
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา พิษณุโลก)
พิษณุโลก 130,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza Phitsanulok
แกรนด์ พระราม 9 พระราม 9
สแควร์
14 ธันวาคม
พ.ศ. 2554
โครงการซื้อกิจการ สิ้นสุด พ.ศ. 2583
(แกรนด์ คาแนล แลนด์)
กรุงเทพมหานคร 220,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า,ยูนิโคล่,ฟิตเนส เฟิร์สท์,เดอะริงค์ CentralPlaza Grand Rama 9
สุราษฎร์ธานี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์)
สุราษฎร์ธานี 130,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้,ยูนิโคล่ CentralPlaza Suratthani
ลำปาง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2584 ลำปาง 120,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้ CentralPlaza Lampang
อุบลราชธานี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลเวิลด์ สาขา อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี 140,000 โรบินสัน,เพาเวอร์บาย,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ออฟฟิศเมท,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza Ubonratchathani
ศาลายา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นครปฐม 180,000 เซ็นทรัล,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,บีทูเอส,ออฟฟิศเมท,เพาเวอร์บาย,ซูเปอร์สปอร์ต,เอสเอฟ ซีเนม่า ซิตี้,มาริโอแลนด์,ยูนิโคล่ CentralPlaza Salaya
เซ็นทรัลเฟสติวัล
พัทยา บีช มกราคม
พ.ศ. 2552
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น พัทยาบีช)
ชลบุรี 210,000 เซ็นทรัล,เอสเอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า,เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์,ทอยอาร์อัส,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,ซุปเปอร์สปอร์ต,ยูนิโคล่,ฟู๊ดลอฟท์,โรงแรมฮิลตัน พัทยา CentralFestival Pattaya Beach
เชียงใหม่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา เชียงใหม่)
เชียงใหม่ 260,000 เซ็นทรัล,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์,ซับซีโร่,กรุงศรีไอแม็กซ์,เซ็นทรัล ฟู้ดฮอลล์,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,ออฟฟิศเมท,เพาเวอร์บาย,ยูนิโคล่,มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ CentralFestival Chiangmai
หาดใหญ่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.เซ็นทรัลพัฒนา หาดใหญ่)
สงขลา 295,000 เซ็นทรัล,หาดใหญ่ซีนีเพล็กซ์,บลูโอ,ซับซีโร่,กรุงศรีไอแม็กซ์,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บีทูเอส,ซุปเปอร์สปอร์ต,เพาเวอร์บาย,ออฟฟิศเมท,ทอยอาร์อัส,ยูนิโคล่,มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ CentralFestival Hatyai
สมุย 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2586 สุราษฎร์ธานี 90,000 เซ็นทรัล, ท็อปส์ มาร์เก็ต, บีทูเอส, ซุปเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ยูนิโคล่, มาริโอแลนด์ CentralFestival Samui

ศูนย์การค้าที่ลงทุนในต่างประเทศ[แก้]

ชื่อสาขา กำหนดเปิดให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ห้างสรรพสินค้าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัลพลาซา
เซ็นทรัลพลาซา ไอซิตี้ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์
(บจ.ซีพีเอ็น โกบอล)
เมืองชาห์อลัม-มาเลเซีย 278,000 เซ็นทรัล CentralPlaza I-City

ศูนย์การค้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง[แก้]

ชื่อสาขา กำหนดเปิดให้บริการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ สิทธิ์ในที่ดิน จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่รวม ผู้เช่าหลัก เว็บไซต์ทางการ
เซ็นทรัล ภูเก็ต
ดิ อาบอรีทัม พ.ศ. 2560 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ ภูเก็ต 300,000 อีตไทย,ภูเก็ต ฮอลล์,อควาเรียม,ลานไอซ์สเก็ต,สวนสนุก Central Phuket Project Information
เซ็นทรัล เดอะ เอ็ม
เดอะ เอ็ม
(รังสิต)
โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ ปทุมธานี 500,000 เซ็นทรัล
เซ็นทรัลพลาซา
ระยอง พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ ระยอง 200,000 โรบินสัน,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บีทูเอส,ออฟฟิศเมท,เพาเวอร์บาย,ซูเปอร์สปอร์ต,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza Rayong Project Information
เวสต์เกต
(บางใหญ่)
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2585
(แวนเทจ กราวด์)
นนทบุรี 500,000 เซ็นทรัล,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,ท็อปส์ มาร์เก็ต,ซูเปอร์สปอร์ต,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,ออฟฟิศเมท,บ้านแอนด์บียอนด์,เอสบี ดีไซน์สแควร์,เวอร์จิน แอคทีฟ ฟิตเนส,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralPlaza WestGate Official Site
นครศรีธรรมราช เมษายน พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นครศรีธรรมราช 200,000 เซ็นทรัล,เพาเวอร์บาย,ซูเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ มาร์เก็ต,บีทูเอส,ออฟฟิศเมท CentralPlaza Nakhonsithammarat Project Information
นครราชสีมา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้าง เจ้าของกรรมสิทธิ์ นครราชสีมา 250,000 เซ็นทรัล,เพาเวอร์บาย,ซูเปอร์สปอร์ต,ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์,บีทูเอส,ออฟฟิศเมท,บ้าน แอนด์ บียอนด์,เอสเอฟเอ็กซ์ ซีเนม่า CentralPlaza Nakhonratchasima Project Information
เซ็นทรัลเฟสติวัล
อีสท์ วิลล์
(เอกมัย-รามอินทรา)
ตุลาคม พ.ศ. 2558 โครงการก่อสร้าง สิ้นสุด พ.ศ. 2587 กรุงเทพมหานคร 150,000 เซ็นทรัล,เซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์,ซูเปอร์สปอร์ต,บีทูเอส,เพาเวอร์บาย,เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ CentralFestival East Ville Project Information

อ้างอิง[แก้]

http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=CPN&language=th&country=TH

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]