สยามโกลบอลเฮ้าส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภท พาณิชย์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:GLOBAL)
ก่อตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2538
สำนักงานใหญ่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด [1]
จำนวนที่ตั้ง 32 สาขา [2]
อุตสาหกรรม บริการ
หุ้นรวม 2,151,671,784 หุ้น [1]
คำขวัญ ครบ หลากหลาย ให้บ้านคุณ (ตัวจริง เรื่องบ้าน)
เว็บไซต์ http://www.globalhouse.co.th

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:GLOBAL) [3] บริษัทประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าโดยเน้นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) ปัจจุบันโกลบอลเฮ้าส์มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว 32 สาขา ครอบคลุม 3 ภาค[4]

ประวัติ[แก้]

บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000,000 บาท ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2540 ได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสาขาแรก หลังจากนั้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2543 บริษัทได้ก่อตั้ง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์(ขอนแก่น) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000,000 บาท และเปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 19 มกราคม 2545 เป็นสาขาที่ 2

วันที่ 15 พฤษภาคม 2547 เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดอุดรธานี เป็นสาขาที่ 3 และเปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ได้ควบรวมบริษัท กับ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) จำกัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2549

วันที่ 8 มิถุนายน 2550 ได้ดำเนินการควบรวมระหว่างบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์(ขอนแก่น)จำกัด เสร็จเรียบร้อย โดยบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมดังกล่าว คือ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด และได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดระยอง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2550

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้จัดสรรไว้สำหรับการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป และใน 4 มีนาคม 2551 บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทจำกัดมหาชน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 บริษัทได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดชลบุรี และวันที่ 27 กันยายน 2551 ได้เปิดดำเนินการ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาจังหวัดนครปฐม[4]

มีสาขาที่เปิดดำเนินการไปแล้ว 32 สาขา ครอบคุลม 3 ภาค สาขาที่เปิดบริการล่าสุด คือ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาลพบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2557

สาขาที่เปิดให้บริการปัจจุบัน[แก้]

 • ร้อยเอ็ด
 • ขอนแก่น
 • อุดรธานี
 • เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ระยอง
 • ชลบุรี
 • นครปฐม
 • ราชบุรี
 • กาฬสินธุ์
 • นครสวรรค์
 • มหาสารคาม
 • หนองคาย
 • นครราชสีมา
 • สกลนคร
 • นครพนม
 • ชัยภูมิ
 • สุรินทร์
 • พิษณุโลก
 • ลำพูน
 • มุกดาหาร
 • แพร่
 • น่าน
 • กำแพงเพชร
 • บ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 • ลำปาง
 • สุโขทัย
 • อุบลราชธานี
 • บ้านตาด
 • ลพบุรี
 • จันทบุรี
 • ตราด
 • หนองบัวลำภู
 • เพชรบูรณ์
 • บุรีรัมย์

สาขาที่กำลังจะเริ่มโครงการก่อสร้าง คาดว่าจะกำหนดในปี 2558[แก้]

 • ยโสธร
 • เชียงราย
 • เพชรบุรี
 • ตาก
 • พะเยา
 • กาญจนบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • สระแก้ว
 • ศรีสะเกษ
 • เลย
 • ภูเก็ต
 • สงขลา (หาดใหญ่)

การประกอบธุรกิจ[แก้]

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง บ้านและสวน ภายในอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โกลบอล เฮ้าส์” (Global House) โดยปรัชญาเริ่มต้นของการก่อตั้ง ที่เน้นความ “ครบ และหลากหลาย” โดยเน้นแนวคิดเพื่อการบูรณาการจากกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ให้กลายเป็นกิจการในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ขนาดใหญ่ โดยปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าครอบคลุมประเภทของงานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง อาคารทุกประเภท เป็นจำนวนรายการรวมกว่า 90,000 รายการ ครอบคลุมทุกระดับราคา โดยมีพื้นที่การขายเฉลี่ยของแต่ละสาขาตั้งแต่ 18,000 – 32,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถที่เตรียมไว้รองรับเป็นจำนวนกว่า 200 คัน [5]

พื้นที่ให้บริการแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน[5]

 • Shopping Area : คือ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าสามารถเดินเลือกชม และเลือกซื้อสินค้าได้อย่างใกล้ชิด
 • Drive Through : คือ ส่วนที่วางจำหน่ายประเภทสินค้าในกลุ่มโครงสร้าง ซึ่งในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้ จะมี รถโฟล์คลิฟท์ และ โอเวอร์เฮด เครน พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2556 [6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด 672,306,284 31.25%
2 นายวิทูร สุริยวนากุล 375,989,587 17.47%
3 นายอนวัช สุริยวนากุล 270,942,964 12.59%
4 นางวารุณี สุริยวนากุล 106,552,362 4.95%
5 นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล 44,060,040 2.05%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. ที่ตั้งสาขาสยามโกลบอลเฮ้าส์
 3. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 4. 4.0 4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 5. 5.0 5.1 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ แบบรายงาน56-1 สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
 6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย