ช.การช่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:CK)
ก่อตั้งเมื่อ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.[1]
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ บริการรับเหมาก่อสร้าง
หุ้นรวม 1,693,896,872 หุ้น [1]
คำขวัญ The Power of Synergy
เว็บไซต์ http://www.ch-karnchang.co.th

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CK)[2] เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ 3 รายที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีลักษณะการประกอบธุรกิจที่แตกต่างจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งอื่น โดยมีโครงสร้างทางธุรกิจหลักของบริษัท 2 ประเภทด้วยกันคือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค [3] ในส่วนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ช.การช่างสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในหลายรูปแบบ อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางด่วน ท่าเรือน้ำลึก และในส่วนของธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ช.การช่างได้มีการเข้าไปลงทุนในธุรกิจทั้งหมด 3 ด้านคือ ธุรกิจด้านการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจด้านระบบน้ำและธุรกิจด้านพลังงาน

ประวัติ[แก้]

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ ช.การช่าง ก่อตั้งโดยตระกูลตรีวิศวเวทย์ เริ่มจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มจำนวน 1,400,000 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 โดยในระยะแรกลักษณะงานของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าหลัก คือ หน่วยงานราชการ อาทิ กองทัพบก และกองทัพอากาศ โดยมีผลงานในระยะแรก ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารโรงพยาบาล และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของกองทัพบก และอาคารสถานีโทรทัศน์ของ อ.ส.ม.ท. เป็นต้น ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2537[4]

ช.การช่าง ได้มีการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง อาทิ บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมัน บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศอังกฤษ เป็นต้น [5]

บริษัทในเครือ[แก้]

 • บริษัท ช.การช่าง-โตกิว จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2524
 • บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2530 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538
 • บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2537
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2541
 • บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2541
 • บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2552
 • บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2553
 • บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2553
 • บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2553
 • บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2554 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556

ธุรกิจการก่อสร้าง[แก้]

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีโครงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในประเทศ อาทิ

ประเภทโครงการ โครงการ มูลค่า (ล้านบาท) ระยะเวลา
ระบบขนส่งมวลชน โครงการก่อสร้างสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล 23,900 2539-2545
ระบบขนส่งมวลชน โครงการงานวางรางรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล 3,020 2542-2545
ระบบขนส่งมวลชน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ บางซื่อ สัญญาที่ 1 งานโครงสร้างยกระดับ (ด้านทิศตะวันออก) 10,004 2552-2557
ระบบขนส่งมวลชน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ สัญญาที่ 2: งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างเส้นทางใต้ดิน ช่วงสนามไชย - ท่าพระ 9,988 2554-2559
ระบบขนส่งมวลชน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ

สัญญาที่ 5: งานออกแบบควบคู่การก่อสร้างระบบวางรางรถไฟฟ้าทั้งโครงการ

4,672 2554-2559
ระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ สัญญาที่ 1 : งานโครงสร้างยกระดับ 14,138 2554-2559
ระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ สัญญาที่ 2 : งานวางราง 2,243 2554-2559
ระบบขนส่งมวลชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง บางใหญ่-บางซื่อ สัญญา 4  : ออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบรถไฟฟ้า บริหารโครงการ 20,011 2556-2559
ท่าอากาศยาน โครงการงานส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารภายในประเทศท่าอากาศยานกรุงเทพ 1,113 2535-2536
ท่าอากาศยาน โครงการเพิ่มขีดความสามารถท่าอากาศยานกรุงเทพ 3,877 2543-2546
ท่าอากาศยาน โครงการงานปรับปรุงคุณภาพดินลานจอด บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 และทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 5,575 2548-2550
ถนนและทางด่วน โครงการสะพานพระราม 9 924 2527-2530
ถนนและทางด่วน โครงการทางด่วนบางนา บางพลี บางปะกง 25,193 2538-2543
ถนนและทางด่วน โครงการทางด่วนขั้นที่ 2 34,778 2540-2543
ถนนและทางด่วน โครงการทางพิเศษ สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ 14,520 2547-2550
ถนนและทางด่วน โครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 22,500 2555-2559
ท่าเรือ โครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต 288 2529-2531
อาคาร โครงการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2,567 2526-2529
อาคาร โครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,690 2538-2541
อาคาร โครงการอาคารการสื่อสารแห่งประเทศไทย 2,334 2538-2542
อาคาร โครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2,325 2542-2547
อาคาร โครงการงานสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์มหกรรมพืชสวนโลก 667 2547-2549
อาคาร โครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 1,513 2548-2552
อาคาร ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ สัญญา 3 งานก่อสร้างอาคาร B,C,D,E 2,557 2549-2552
อาคาร โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานยาสูบแห่งใหม่ 4,619 2554-2557
พลังงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 22,472 2549-2554
พลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 76,000 2554-2562
พลังงาน โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 4,550 2554-2556
ระบบน้ำ โครงการผลิตน้ำประปาปทุมธานี 3,776 2538-2542
ระบบน้ำ โครงการผลิตน้ำประปาในจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร 7,629 2545-2547
ระบบน้ำ โครงการอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 2,024 2547-2551

[6]

ธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค[แก้]

ปัจจุบันบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ดังนี้[7]

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซยะบุรีพาวเวอร์ จำกัด
ชื่อย่อหุ้น BECL BMCL TTW CKP -
สัดส่วนการถือหุ้น 15.15% 25.19% 19.04% 29.87% 30.00%
ปีที่ก่อตั้ง 2530 2541 2543 2554 2553
ระยะเวลาที่ได้รับสัมปทาน 30 ปี 25 ปี 30 ปี - 29 ปี
ผู้ให้สัมปทาน การทางพิเศษฯ การรถไฟฟ้าฯ กระทรวงทรัพยากรฯ กฟผ., กฟภ. สปป.ลาว
ทุนจดทะเบียน 8,000 20,500 3,990 5,500 26,861

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

 • ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2558 [8]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 340,412,365 20.10%
2 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 175,496,530 10.36%
3 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 93,348,212 5.51%
4 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 38,950,000 2.30%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,817,471 1.88%

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
 2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2557
 4. เหตุการณ์ที่สำคัญของ ช.การช่าง
 5. [http://ck.listedcompany.com/misc/SDReport/20150330-ck-sdreport2014-th-03.pdf รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. ธุรกิจการก่อสร้าง
 7. การลงทุนในสัมปทาน
 8. [http://www.settrade.com/C04_05_stock_majorshareholder_p1.jsp?txtSymbol=CK&selectPage=5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่