ช.การช่าง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
ประเภท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รูปแบบ บริษัทมหาชน (SET:CK)
ก่อตั้งเมื่อ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515
สำนักงานใหญ่ อาคารวิริยะถาวร, 587 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.[1]
อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หุ้นรวม 1,652,585,336 หุ้น [1]
เว็บไซต์ http://www.ch-karnchang.co.th

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED ชื่อย่อ:CK)[2] บริษัทดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างและเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้ เช่น โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ นอกจากนี้บริษัทยังรับงานโครงการในลักษณะออกแบบพร้อมก่อสร้างหรือ Turnkey โครงการสัมปทานทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เช่น สัญญาสัมปทานโครงการผลิตน้ำประปา เพื่อขายให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สัญญาสัมปทานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ [3]

ประวัติ[แก้]

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั่วไป ด้วยทุนจดทะเบียน 1,400,000 บาท โดยในระยะแรก ลักษณะงานของบริษัทเป็นการก่อสร้างอาคารและงานโยธาทั่วไป ซึ่งมีลูกค้าสำคัญ คือ หน่วยงานราชการ เช่น กองทัพบก และกองทัพอากาศ โดยมีผลงานที่เป็นชื่อเสียงของบริษัท ได้แก่ โรงเรียนนายร้อย จปร. อาคาร โรงพยาบาล และสาธารณูปโภคต่างๆ ของกองทัพบก และอาคารสถานีโทรทัศน์ ของ อ.ส.ม.ท. เป็นต้น และในวันที่ 10 ตุลาคม 2537 บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2538 [3] วันที่ 19 เมษายน 2539 ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมทุนจดทะเบียนเป็น 1,050,000,000 บาท ช.การช่าง ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้าง โดยการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น บริษัท บิลฟิงเกอร์ เอจี จำกัด จากเยอรมัน บริษัท เธมส์ วอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จากประเทศอังกฤษ เป็นต้น ทำให้ ช.การช่าง สามารถขยายขอบเขตการรับงานจนสามารถก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนไม่กี่รายที่สามารถรับดำเนินงานก่อสร้างที่มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีในการก่อสร้างชั้นสูงได้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[แก้]

  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2556 [4]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด 332,109,625 20.10%
2 บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำกัด 171,216,127 10.36%
3 บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำกัด 91,071,427 5.51%
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 66,939,625 4.05%
5 นาง ปราณี ทองกิตติกุล 38,117,902 2.31%

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 รายละเอียดบริษัท/หลักทรัพย์เซ็ทเทรดดอตคอม
  2. สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  3. 3.0 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ แบบรายงาน56-1 ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ประจำปี :2555
  4. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เซ็ทเทรดดอตคอม