โรงเรียนสุขฤทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

มีพี่ไมค์มารวมช่วยด้วย

โรงเรียนสุขฤทัย
Sukrutai School

Sukrutai School
Sukrutai.png
ที่ตั้ง
33/235 ถนนรามอินทรา ซอย65 แยก2 แขวงท่าแร้ง เขนบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.ส.ท.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญเรียนรู้อย่างมีวินัย ใส่ใจพัฒนาการ
สถาปนา25 สิงหาคม พ.ศ. 2532 (33 ปี)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการดลทิตยา รัตนสาขา
สี████ ชมพู ขาว
เพลงมาร์ชสุขฤทัย
เว็บไซต์www.sukrutai.ac.th

โรงเรียนสุขฤทัย (อังกฤษ: Sukrutai School) เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย เป็นสถาบันในเครือไทย-เทค มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนสุขฤทัย เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ณ. เลขที่ 33/1 ถนนรามอินทรา แขวงจระเข้บัว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประเภทวิชาที่สอน วิชาสามัญ โดยให้รับนักเรียนได้ ไม่เกิน 193 คน จำนวน 6 ห้องเรียน

ต่อมา ในปี 2545 ได้รับอนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนอนุบาลสุขฤทัย” เป็น “โรงเรียนสุขฤทัย” ในปี 2546 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงอายุการรับนักเรียน จากเดิม3-6ปี เป็นรับนักเรียนอายุ 3-12ปี ขยายหลักสูตรระดับประถมศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป[1]

หลักสูตรการสอน[แก้]

โรงเรียนสุขฤทัย จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย ความเป็นสากล และมีพร้อมกับการศึกษาต่อ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสุขฤทัย เป็นไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ และความต้องการของสังคม และชุมชน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดหลักสูตรการสอนออกเป็น 2 ระดับ คือ

  1. ระดับปฐมวัย
  2. ระดับประถมศึกษา[2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°51′01″N 100°38′55″E / 13.850409°N 100.6487343°E / 13.850409; 100.6487343