เอฟิดรีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอฟิดรีน
ข้อมูลทางคลินิก
ระดับความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
  • AU: A
  • US: A (ไม่มีความเสี่ยงในมนุษย์)
ช่องทางการรับยาปาก, IV, IM, SC
รหัส ATC
กฏหมาย
สถานะตามกฏหมาย
ข้อมูลเภสัชจลนศาสตร์
ชีวประสิทธิผล85%
การเปลี่ยนแปลงยาminimal ตับ
ครึ่งชีวิตทางชีวภาพ3–6 hours
การขับออก22-99% ไต
ตัวบ่งชี้
  • (R*,S*) -2- (methylamino) -1-phenylpropan-1-ol
เลขทะเบียน CAS
PubChem CID
DrugBank
ChemSpider
ECHA InfoCard100.005.528
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
สูตรC10H15NO
มวลต่อโมล165.23 g·mol−1
แบบจำลอง 3D (JSmol)
  • O[C@H](c1ccccc1) [C@@H](NC) C
สารานุกรมเภสัชกรรม

เอฟิดรีน (อังกฤษ: ephedrine) เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติก โครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแอมเฟตามีนและเมทแอมเฟตามีน ซึ่งในธรรมชาติจัดเป็นสารแอลคาลอยด์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดในสกุล Ephedra โดยสารที่จัดว่าเป็นแอลคาลอยด์จะต้องเป็นสารเอมีนธรรมชาติ (naturally-occurring amine) ที่ได้จากพืช สัตว์ เชื้อรา หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในธรรมชาติเท่านั้น

อ้างอิง[แก้]