ข้ามไปเนื้อหา

ATC รหัส G04

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนของ ระบบจำแนกประเภทยาตามการรักษาทางกายวิภาคศาสตร์ (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)

G ระบบสืบพันธุ์-ปัสสาวะและฮอร์โมนเพศ (Genito-urinary system and sex hormones)

G04B Other urologicals, including antispasmodics[แก้]

G04BA Acidifiers[แก้]

G04BA01 Ammonium chloride
G04BA03 Calcium chloride

G04BC Urinary concrement solvents[แก้]

G04BD Urinary antispasmodics[แก้]

G04BD01 Emepronium
G04BD02 Flavoxate
G04BD03 Meladrazine
G04BD04 Oxybutynin
G04BD05 Terodiline
G04BD06 Propiverine
G04BD07 Tolterodine
G04BD08 Solifenacin
G04BD09 Trospium
G04BD10 Darifenacin

G04BE Drugs used in erectile dysfunction[แก้]

G04BE01 Alprostadil
G04BE02 Papaverine
G04BE03 Sildenafil
G04BE04 Yohimbin
G04BE05 Phentolamine
G04BE06 Moxisylyte
G04BE07 Apomorphine
G04BE08 Tadalafil
G04BE09 Vardenafil
G04BE30 Combinations
G04BE52 Papaverine, combinations

G04BX Other urologicals[แก้]

G04BX01 Magnesium hydroxide
G04BX03 Acetohydroxamic acid
G04BX06 Phenazopyridine
G04BX10 Succinimide
G04BX11 Collagen
G04BX12 Phenyl salicylate
G04BX13 Dimethyl sulfoxide


G04C Drugs used in benign prostatic hypertrophy[แก้]

G04CA Alpha-adrenoreceptor antagonists[แก้]

G04CA01 Alfuzosin
G04CA02 Tamsulosin
G04CA03 Terazosin

G04CB Testosterone-5-alpha reductase inhibitors[แก้]

G04CB01 Finasteride
G04CB02 Dutasteride

G04CX Other drugs used in benign prostatic hypertrophy[แก้]

G04CX01 Pygeum africanum
G04CX02 Serenoa repens
G04CX03 Mepartricin