วิทวัส รชตะนันทน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทวัส รชตะนันทน์
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
18 พฤศจิกายน 2561 – 24 พฤษภาคม 2564
ก่อนหน้า ศรีราชา วงศารยางกูร
ถัดไป สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
รักษาการ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2559 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ก่อนหน้า ศรีราชา เจริญพานิช
รักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์
ถัดไป พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2495 (69 ปี)
คู่สมรส กนกทิพย์ รชตะนันทน์
ศาสนา พุทธ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
ประจำการ 2518 - 2555
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
บังคับบัญชา รองปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ (27 เมษายน พ.ศ. 2495 -) อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน[1] [2] [3] ผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย อดีตรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม อดีตราชองครักษ์พิเศษ[4] อดีตตุลาการศาลทหารสูงสุด และอดีตเลขาธิการสภากลาโหม

ประวัติ[แก้]

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2495 เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี สมรสกับ นางกนกทิพย์ รชตะนันทน์ มีบุตร 1 คน[5]

การศึกษา[แก้]

โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 11 รุ่นเดียวกับ พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ พล.อ.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 22 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 61

ปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2548 (วปอ. 2548) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 1

รับราชการ[แก้]

เริ่มรับราชการในยศร้อยตรี ในตำแหน่ง ผบ.หมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 1 เมื่อปี 2518 ปี 2520 ย้ายมาเป็นผบ.หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 ม.ม. กองร้อยอาวุธเบา และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำเสนาธิการทหารบก ในปี 2532 เป็นนายทหารคนสนิท ปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งผอ.ศูนย์พัฒนากิจการอวกาศกลาโหม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ผอ.สำนักนโยบายและแผนกลาโหม และรองปลัดกลาโหม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ได้ดำรงตำแหน่งรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมแทน พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ที่ถูกย้ายไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[6]

ผู้ตรวจการแผ่นดิน[แก้]

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย[7][8] แทนนายพรเพชร วิชิตชลชัย ที่ขอลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ 26 กันายายน คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่มีนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน จากผู้ที่เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาทั้งหมด 21 คน

ทั้งนี้ ที่ประชุมลงมติเลือก พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียง 4 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ จากกรรมการเท่าที่มีอยู่จำนวน 6 คน[9] และได้รับโปรดเกล้าเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/114/T_0001.PDF?fbclid=IwAR04Xhn8COhQFAsqEG6Qd43KSqzhbe9VTMYDsffflWhfKYZjbhFhM27Xjc0
 2. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน [๑. พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ๒. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต]
 3. ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๒๐ ง พิเศษ หน้า ๘ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 5. รู้จัก "วิทวัส รชตะนันทน์ "รักษาการ"ปลัดกลาโหม"
 6. เด้ง!'พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์'พ้นปลัดกห.
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน (พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์)
 8. โปรดเกล้าฯ 'วิทวัส รชตะนันทน์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
 9. 'วิทวัส รชตะนันทน์' นั่งผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่
 10. โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์" เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๓, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๘, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒, ๑๒ กันยายน ๒๕๒๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๔๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๑, ๒๐ มีนาคม ๒๕๒๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๘, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๐๓, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖