พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์
พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์.jpg
เกิดพ.ศ. 2485
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ
มีชื่อเสียงจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ประวัติ[แก้]

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2485[1] สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 36

การทำงาน[แก้]

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2506[2] ดำรงตำแหน่งพนักงานงบประมาณตรี กองจัดวางระบบงาน จากนั้น พ.ศ. 2527 เป็นผู้อานวยการกองงบประมาณฝ่ายสาธารณสุขและสาธารณูปการ ซึ่งทำให้มีส่วนในการผลักดันงบประมาณสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐานในชนบททั่วประเทศ พ.ศ. 2532 เป็นผู้อำนวยการกองงบประมาณฝ่ายเศรษฐกิจ 3 พ.ศ. 2535 เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2537 เป็นที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2541 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ พ.ศ. 2542 เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2551 เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา][3] พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน โครงการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. บัญชีสารวจเอกสารส่วนบุคคล นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  2. นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  3. ประกาศแต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 63ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2545