ปราโมทย์ โชติมงคล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปราโมทย์ โชติมงคล
ปราโมทย์ โชติมงคล.jpg
เกิด19 ธันวาคม พ.ศ. 2486
เสียชีวิต12 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (78 ปี)[1]
สัญชาติไทย
มีชื่อเสียงจากประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายปราโมทย์ โชติมงคล อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทย อดีตรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และอดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ประวัติ[แก้]

นายปราโมทย์ โชติมงคล เข้าศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นอกจากนั้นยังผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารของสำนักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่นที่ 6 และหลักสูตร 2 รุ่นที่ 16 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39

การทำงาน[แก้]

นายปราโมทย์ โชติมงคล เริ่มรับราชการในสังกัดสภาการศึกษาแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2512 จนกระทั่งได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2528 เป็นผู้ช่วยปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2533 เป็นที่ปรึกษาระดับ 10 และรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2537 และ 2538 ตามลำดับ

ใน พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2548[2] ซึ่งต่อมาตำแหน่งดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน[3] สืบต่อจากพลเอกธีรเดช มีเพียร กระทั่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 70 ปี ในปี พ.ศ. 2554

อ้างอิง[แก้]