พิเชต สุนทรพิพิธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นายพิเชต สุนทรพิพิธ
พิเชต สุนทรพิพิธ.jpg
เกิด8 มกราคม พ.ศ. 2484 (79 ปี)
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการบำนาญ
มีชื่อเสียงจากผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรก

พิเชต สุนทรพิพิธ (8 มกราคม 2484 - ) สมาชิกวุฒิสภา (แบบสรรหา) อดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และอดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การศึกษา[แก้]

พิเชต สุนทรพิพิธ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2534และประกาศนียบัตรการบริหารโครงการ ประเทศอังกฤษ และหลักสูตรการประเมินผลโครงการ ประเทศเนเธอร์แลนด์

การทำงาน[แก้]

รับราชการ[แก้]

พิเชต สุนทรพิพิธ เริ่มรับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรตรี สังกัดกองโครงการปฏิบัติ กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ กรมวิเทศสหการ เป็นรองอธิบดีกรมวิเทศสหการ และอธิบดีกรมวิเทศสหการ จากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และตำแหน่งสุดท้าย คือ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จนลาออกจากราชการในปี พ.ศ. 2543

ผู้ตรวจการแผ่นดิน[แก้]

ในปี พ.ศ. 2543 นายพิเชต ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรกของประเทศไทย[1]

วุฒิสภา[แก้]

นายพิเชต ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา แบบสรรหา ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2554 นายพิเชต สุนทรพิพิธ ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อเนื่อง[2] เป็นสมัยที่ 2

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 นายพิเชต ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภา โดยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 69 เสียง รองจากนายนิคม ไวยรัชพานิช ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 77 เสียง เป็นประธานวุฒิสภา[3]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (นายพิเชต สุนทรพิพิธ)
  2. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
  3. สายเลือกตั้งเฉือนชนะ 'นิคม ไวยรัชพานิช' นั่งปธ.วุฒิสภาคนใหม่
  4. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๔,๘๙๖ ราย) เล่ม 116 ตอนที่ 20ข วันที่ 2 ธันวาคม 2542
  5. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นสายสะพาย สมาชิกวุฒิสภา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๗)