วิทยาศาสตร์รูปนัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาศาสตร์รูปนัย (อังกฤษ: formal sciences) เป็นแขนงวิชาความรู้หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบรูปแบบ อย่างเช่น ตรรกะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตามทฤษฎี ทฤษฎีข้อมูล ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีการตัดสินใจ สถิติ และภาษาศาสตร์บางสาขา

วิทยาศาสตร์รูปนัยแตกต่างจากวิทยาศาสตร์อื่น ๆ คือ มันไม่เกี่ยวข้องกับความสมเหตุสมผลของทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนการสังเกตในโลกจริง แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของระบบรูปแบบที่ตั้งอยู่บนนิยามและกฎ อย่างไรก็ตาม วิธีการวิทยาศาสตร์รูปนัยมีการประยุกต์ใช้ในการสร้างและทดสอบแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงที่สามารถสังเกตได้