ธรณีสัณฐานวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ธรณีสัณฐานวิทยา (อังกฤษ: Geomorphology) หมายถึง สาขาธรณีวิทยาที่ว่าด้วยพื้นโลก ซึ่งประมวลเอาทั้งรูปร่างธรรมชาติกระบวนการกำเนิดและพัฒนาตัว ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน