ธรณีสัณฐานวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ธรณีสัณฐานวิทยา (อังกฤษ: Geomorphology) หมายถึง ศึกษาลักษณะภูมิประเทศชนิดต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น ภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดเซาะของสายน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง เป็นต้น