กลศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Branches of mechanics


กลศาสตร์ (Greek Μηχανική) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยพฤติกรรมของวัตถุทางกายภาพเมื่อถูกแรงกระทำหรือเมื่อมีการกระจัด กลศาสตร์มีรากฐานมาจากอารยธรรมโบราณ นักวิทยาศาสตร์ในยุคโใหม่ เช่น Galileo, Kepler และโดยเฉพาะ Newton เป็นผู้วางรากฐานกลศาสตร์คลาสสิค