ฟิสิกส์โมเลกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟิสิกส์โมเลกุล เป็นศาสตร์ของฟิสิกส์ที่ศึกษา คุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับ โมเลกุล (โครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอะตอมมากกว่าหนึ่งตัว) เช่น การศึกษา ชั้นพลังงานที่มีในโมเลกุล สถิติทางควอนตัมของโมเลกุล พันธะระหว่างอะตอมที่ประกอบกันเป็นโมเลกุล การทำปฏิกิริยาระหว่าง โมเลกุล กับ อะตอม โมเลกุล กับ โมเลกุล และ โมเลกุล กับ แสง


  ฟิสิกส์ระดับโมเลกุลคือการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของโมเลกุลพันธะเคมีระหว่างอะตอมตลอดจนการ เปลี่ยนแปลง ของโมเลกุล เทคนิคการทดลองที่สำคัญที่สุดคือ สเปกโทรสโกปีประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้การกระเจิง สาขานี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับฟิสิกส์อะตอมและคาบเกี่ยวกันอย่างมากกับ เคมี เชิงทฤษฎี เคมีกายภาพและฟิสิกส์เคมี [1]

นอกเหนือจากสถานะการกระตุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทราบจากอะตอมแล้ว โมเลกุลยังแสดงโหมดการหมุนและการสั่นสะเทือนซึ่งมีระดับพลังงานเป็นเชิงปริมาณ ความแตกต่างของพลังงานที่เล็กที่สุดมีอยู่ระหว่างสถานะการหมุนที่แตกต่างกัน: สเปกตรัมการหมุนบริสุทธิ์อยู่ในขอบเขตอินฟราเรด ไกล ( ความยาวคลื่นประมาณ 30 - 150 ไมโครเมตร ) ของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า สเปกตรัมสั่นสะเทือนอยู่ในอินฟราเรดใกล้ (ประมาณ 1 - 5 ไมโครเมตร) และสเปกตรัมที่เกิดจากการเปลี่ยนภาพทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่มองเห็นได้และรังสีอัลตราไวโอเลตจากการวัดคุณสมบัติสเปกตรัมการหมุนและการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเช่นระยะห่างระหว่างนิวเคลียสสามารถคำนวณได้เฉพาะ

แง่มุมที่สำคัญอย่างหนึ่งของฟิสิกส์ระดับโมเลกุลคือ ทฤษฎีการ โคจรของอะตอม ที่สำคัญ ในด้านฟิสิกส์อะตอมขยายไปสู่ทฤษฎี การ โคจรของโมเลกุล

[1]

  1. https://www.scimath.org/tagged-2/914-2022-01-31-04-11-20-3