วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (อังกฤษ : Patumthani Vocational Education College) เป็นศูนย์กลางการบริหารและการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี โดยพัฒนามาจากศูนย์วิศวกรรมเกษตร ไทย-เยอรมัน" (Thai-German Agricultural Engineering Training Center) และศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร จนกระทั่งปัจจุบันกลายมาเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ ซึ่งเปิดสอน 3 หลักสูตร คือ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Patumthani Vocational Education College
สอก1.png
ชื่อย่อวกศ.ปทุมธานี. / PVEC
คติพจน์เป็นสถาบัน สร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
สถาปนาพ.ศ. 2508
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑
ผู้อำนวยการนายวิทยา พลศรี
ที่ตั้งเลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-ปทุมธานี
ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์www.p-vec.ac.th

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (วกศ.ปทุมธานี)[1] แรกเริ่มก่อตั้งโดยใช้ชื่อว่า ศูนย์วิศวกรรมเกษตร ไทย-เยอรมัน" (Thai-German Agricultural Engineering Training Center) และได้เปลี่ยนมาเป็น "ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร" (ศวษ.) จัดตั้งขึ้นเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน โดยได้เริ่มเจรจาให้ความร่วมมือทางด้านเทคนิคและวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา และเปิดฝึกอบรมทางด้านเครื่องจักรกลเกษตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2508 ใช้สถานที่ของโรงเรียนเกษตรกรรมปทุมธานี เป็นสถานที่ดำเนินการ

ในเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2511 ได้มีพระราชโองการประกาศจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร" ขึ้น อีกทั้งได้เริ่มก่อสร้างอาคาร สถานที่ทำงานเพิ่มเติมขึ้นที่ฟาร์มธนะรัตน์ บนพื้นที่ทั้งหมด 73 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520 กระทรวงศึกษาธิกาได้ประกาศให้ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร เป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัย สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชือ "ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร" เป็น วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี" สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจัดตั้ง "คณะกรรมการอาชีวศึกษา" เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรวมและแยกสถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น "สถานบันการอาชีวศึกษา จำนวน 19 แห่งทั่วไปประเทศ จึงมีผลทำให้ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ยกฐานขึ้นเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เป็นต้นมา

เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันทำการเรียนการสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อ 3 ปี[2]

 • สาขาวิชายานยนต์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปรกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

รับนักเรียนจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนต่อ 2 ปี

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
 • สาขาวิชาช่างกลเกษตร
 • สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.p-vec.ac.th/p-vec/index.php/en/2013-05-14-07-24-37
 2. http://www.p-vec.ac.th/p-vec/index.php/en/