ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพระสมุทรเจดีย์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ลิงก์แก้ความกำกวม
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== การปกครองส่วนภูมิภาค ===
อำเภอพระสมุทรเจดีย์แบ่งการปกครองออกเป็น '''5 [[ตำบล (ประเทศไทย)|ตำบล]]''' และแบ่งย่อยออกเป็น 42 [[หมู่บ้าน (ประเทศไทย)|หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
||1.||[[ตำบลนาเกลือ (อำเภอพระสมุทรเจดีย์)|นาเกลือ]]|| || (Na Kluea) || ||8 หมู่บ้าน||
|-
||2.||[[ตำบลบ้านคลองสวน|บ้านคลองสวน]]|| || (Ban Khlong Suan)|| ||4 หมู่บ้าน||
|-
||3.||[[ตำบลแหลมฟ้าผ่า|แหลมฟ้าผ่า]]|| || (Laem Fa Pha)|| ||13 หมู่บ้าน||
|-
||4.||[[ตำบลปากคลองบางปลากด|ปากคลองบางปลากด]]|| || (Pak Klong Bang Pla Kot)|| ||4 หมู่บ้าน||
|-
||5.||[[ตำบลในคลองบางปลากด|ในคลองบางปลากด]]|| || (Nai Khlong Bang Pla Kot)|| ||13 หมู่บ้าน||
|}
 
29,147

การแก้ไข