ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงวัดอรุณ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| district = [[เขตบางกอกใหญ่|บางกอกใหญ่]]
| population = 13,543
| population_footnotes = <ref name="รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน">กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=10151016&statType=1&year=6162 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.</ref>
| population_as_of = 2562
| density = 16,238.60
}}
 
'''แขวงวัดอรุณ''' เป็น[[แขวง]]หนึ่งในพื้นที่[[เขตบางกอกใหญ่]] [[กรุงเทพมหานคร]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ[[เขตบางกอกใหญ่]] มีอาณาเขตติดต่อกับเขตแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[แขวงบ้านช่างหล่อ]]และ[[แขวงศิริราช]] ([[เขตบางกอกน้อย]]) มี[[คลองมอญ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[แขวงพระบรมมหาราชวัง]] ([[เขตพระนคร]]) มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[แขวงวัดกัลยาณ์]] ([[เขตธนบุรี]]) และ[[แขวงวัดท่าพระ]] (เขตบางกอกใหญ่) มี[[คลองบางกอกใหญ่]]และ[[ถนนอิสรภาพ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[แขวงวัดท่าพระ]] [[(เขตบางกอกใหญ่]]) มี[[ถนนอิสรภาพ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
 
== อ้างอิง ==
166,079

การแก้ไข