ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าคาโรลที่ 2 แห่งโรมาเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ลิงค์ที่ผิดพลาดอีกครั้ง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
พระองค์ทรงมีพระบุคลิกเจ้าสำราญ อันมีส่วนให้ต้องทรงเกี่ยวพันกับปัญหาในการอภิเษกสมรสตลอดรัชกาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงประสบกับเรื่องอื้อฉาวมากมาย นับตั้งแต่ที่ทรงอภิเษกสมรสกับ[[ซีซี ลัมบรีนอ]]และ[[เฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก|เจ้าหญิงเฮเลนแห่งกรีซและเดนมาร์ก]] พระองค์ยังทรงคงความสัมพันธ์กับ[[มักดา ลูเปสคู]] ซึ่งทำให้พระองค์ต้องสละสิทธิ์ในการสืบราชบัลลังก์ใน ค.ศ. 1925 และต้องเสด็จออกนอกประเทศ
 
ภายหลังการสวรรคตของกษัตริย์เฟอร์ดินานด์ใน ค.ศ. 1927 และพระราชโอรสวัย 5 พรรษาของเจ้าชายคาโรลทรงครองราชย์สืบต่อเป็น[[มีไฮที่ 1 แห่งโรมาเนีย|กษัตริย์มีไฮที่ 1]] เจ้าชายคาโรลเสด็จกลับโรมาเนียใน ค.ศ. 1930 และทรงยึดบัลลังก์จากพระราชโอรสและคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัชสมัยของพระองค์โดดเด่นจากการปรับความสัมพันธ์กับ[[นาซีเยอรมนี]] การยอมรับกฎหมาย[[การต่อต้านยิว]] และการพัฒนาไปสู่ระบอบเผด็จการตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 ในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1940 พระองค์ถูกบังคับให้เสด็จออกนอกประเทศโดยนายกรัฐมนตรี[[เอียน อันโตเนสคู]] โดยกษัตริย์มีไฮที่ 1 พระราชโอรสทรงกลับมาเป็นกษัตริย์แห่งโรมาเนียอีกครั้ง <ref>ตามรัฐธรรมนูญโรมาเนีย ค.ศ. 1938 – มาตรา 41 มกุฎราชกุมารมีไฮดำรงเป็นผู้สำเร็จราชการในทันทีในช่วงที่พระราชบิดาไม่ทรงประทับอยู่ในประเทศ</ref>
 
==ช่วงต้นพระชนม์ชีพ==
ผู้ใช้นิรนาม