ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางเลน"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลน (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางหลวง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางภาษี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางภาษี (นอกเขตเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางระกำทั้งตำบล
* '''[[องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรป่า (นอกเขตเทศบาลตำบลบางเลน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหินมูลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไทรงามทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพญา (นอกเขตเทศบาลตำบลลำพญา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่หูช้างทั้งตำบล
*'''[[เทศบาลตำบนบางเลน]]'''
 
==โรงเรียนในอำเภอ==
130,872

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์