ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| image = ไฟล์:Chuan.jpg|100px
| incumbent = [[ชวน หลีกภัย]]
| incumbentsince = 28 พฤษภาคม 2562 <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/140/T_0001.PDF พระบรมราชโองการ แต่งตั้ง ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] </ref>
| incumbentsince = 28 พฤาภาคม 2562
| style = ท่านประธานที่เคารพ
| residence =
'''ประธาน[[รัฐสภาไทย]]''' เป็นตำแหน่งประมุขของอำนาจฝ่าย[[นิติบัญญัติ]] ของไทย ซึ่งในแต่ละช่วงเวลา จะประกอบด้วยสภาเดียวหรือสองสภา แล้วแต่บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญในขณะนั้น ซึ่งในสมัยก่อน ประธานรัฐสภาอาจมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา
 
ตาม[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] รัฐสภาไทยประกอบด้วย [[สภาผู้แทนราษฎร]] และ[[วุฒิสภา]] โดยมีโดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
 
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์