ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบญจธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''เบญจธรรม''', '''ปัญจธรรม''' หรือ '''ธรรมห้า''' หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอด[[เวร]] ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ
 
เบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ '''[[เบญจศีล]]''' อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ
 
== องค์ประกอบ ==
ผู้ใช้นิรนาม