ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธรรมกาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
''สำหรับคำว่าธรรมกายที่เป็นชื่อวัด ดูที่ [[วัดพระธรรมกาย]]''
 
''สำหรับคำว่าธรรมกายที่เป็นการทำสมาธิ ดูที่ [[วิชชาธรรมกาย]]''
 
'''ธรรมกาย''' ([[ภาษาสันสกฤต|สันสกฤต]]: धर्म काय) หมายถึง ผู้มีธรรมเป็นกาย เป็นพระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า (ตามความในอัคคัญญสูตร แห่งทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค) หมายความว่าพระองค์ทรงคิดพุทธพจน์คำสอนด้วยพระหทัยแล้วทรงนำออกเผยแพร่ด้วยพระวาจา เป็นเหตุให้พระองค์ก็คือพระธรรม เพราะทรงเป็นแหล่งที่ประมวลหรือที่ประชุมอยู่แห่งพระธรรมอันปรากฏเปิดเผยออกมาแก่ชาวโลก หรืออีกความหมายหนึ่ง ธรรมกาย คือ กองธรรมหรือชุมนุมแห่งธรรม ย่อมเจริญงอกงามเติบขยายขึ้นได้โดยลำดับจนไพบูลย์ ในบุคคลผู้เมื่อได้สดับคำสอนของพระองค์ แล้วฝึกอบรมตนด้วยไตรสิกขาเจริญมรรคาให้บรรลุภูมิแห่งอริยชน
306

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์