ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{Infobox royalty
| name =พระไชยองค์เว้<br>{{lang|lo|ພຣະເຈົ້າໄຊອົງເວ້}}
| title =พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2
| succession1 = [[ล้านช้าง|กษัตริย์แห่งล้านช้าง]]
| image =
| caption =
| reign1 = ค.ศ. 1700-1707
| coronation =
| full name = ไชยเชษฐาธิราชที่ 2
| predecessor1 = [[เจ้านันทราช]]
| successor1 = ในฐานะกษัตริย์องค์แรกแห่ง[[อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์|อาณาจักรเวียงจันทน์]]
| succession2 = [[อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์|กษัตริย์แห่งเวียงจันทน์]]
| reign2 = ค.ศ. 1707-1735
| coronation2 =
| predecessor2 = ในฐานะกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่ง[[ล้านช้าง|อาณาจักรล้านช้าง]]
| successor2 = [[เจ้าองค์ลอง]]
| spouse =
| issue = [[เจ้าองค์ลอง]]<br>[[Ong Bun]]<br>[[Khuang-Na]]<br>[[พระเจ้าสรศักดิ์]]
| royal house =
| dynasty =
| father =
| mother =
| birth_date =ค.ศ. 1685
| birth_place = อำเภอ Hội Nguyên, [[Đàng Ngoài]], [[Đại Việt]]<br>(ปัจจุบันอยู่ใน[[อำเภอ Con Cuông]], [[จังหวัดเหงะอาน]], ประเทศเวียดนาม)
| death_date = ค.ศ. 1735
| death_place = [[เวียงจันทน์]]
| date of burial =
| place of burial =
|}}
'''พระไชยเชษฐาธิราชที่ 2'''<ref name="ลาว">สุรศักดิ์ ศรีสำอาง. ''ลำดับกษัตริย์ลาว''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2545, หน้า 219</ref> หรือ '''พระไชยองค์เว้'''<ref name="ลาว"/> เป็นพระราชโอรสของ[[เจ้าชมพู]] ที่ถูกเนรเทศไปอยู่เมือง[[เว้]] พระองค์ได้ครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2245 ทรงตั้งให้[[เจ้าองค์ลอง]] พระอนุชาต่างบิดาเป็นอุปราชและไปครองเมือง[[หลวงพระบาง]] และอัญเชิญ[[พระบาง]]มาประดิษฐานที่เวียงจันทน์
 
24,643

การแก้ไข