เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
P6011227.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
รักษาการ
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระบรมราชโองการ
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
เงินเดือน23,900 บาท[1]

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 13 ภาค 14 และภาค 15[3]

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนกลาง[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1 สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น).jpg สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2515 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
2 Buddhism dham jak.png สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)
พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2519 วัดสังเวชวิศยาราม
3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) 0001.jpg สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2539 วัดสามพระยา
4 สมเด็จพระมหาธีราจารย์.jpg สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2554 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม).jpg สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) พ.ศ. 2554

พ.ศ.2562

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผู้รักษาการแทน P6011227.jpg พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อ้างอิง[แก้]

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์