ข้ามไปเนื้อหา

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
ตั้งแต่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
จวนวัดพระอารามหลวง,วัดราษฎร์
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ โดยพระราชดำริ
สมเด็จพระสังฆราช โดยมีพระบัญชาแต่งตั้ง
มหาเถรสมาคม โดยมีมติเห็นชอบ
วาระตลอดชีวิต
ผู้ประเดิมตำแหน่งสมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ)
เงินตอบแทน23,900 บาท[1]

เจ้าคณะใหญ่หนกลาง คือเจ้าคณะใหญ่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ปัจจุบัน คือ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม[2]

มหาเถรสมาคมจึงตรา "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์" กำหนดให้เจ้าคณะใหญ่หนกลางปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 13 ภาค 14 และภาค 15[3]

ทำเนียบเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

[แก้]
ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ (พ.ศ.) สิ้นสุดวาระ (พ.ศ.) วัด
1 สมเด็จพระวันรัต (ปุ่น ปุณฺณสิริ) 2508 2515 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
2 สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก)
2516 2519 วัดสังเวชวิศยาราม
3 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) 2519 2539 วัดสามพระยา
4 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) 2539 2554 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
5 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) 2554 2562 วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
ผู้รักษาการแทน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 2562 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
6 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) 2563 ปัจจุบัน วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

อ้างอิง

[แก้]
  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535, หน้า 8
  3. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์