ศาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


บทความนี้เกี่ยวกับองค์กรสาธารณะ สำหรับแท่นบูชา ดูที่ ศาลพระภูมิ
ศาล

ศาล เป็นองค์กรสาธารณะที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับพลเมือง แรงงาน กิจการ และอาชญากรรมภายใต้กฎหมาย ในกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพลเมือง ศาลนับว่าเป็นทางออกของข้อพิพาทต่าง ๆ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ทุก ๆ คนมีสิทธิ์ที่จะนำข้อกล่าวหามาใช้ในศาลได้ ในขณะเดียวกัน ผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ต่างในศาลได้เช่นกัน ประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย จะใช้ระบบ "ศาลคู่" ส่วนประเทศที่ใช้ระบบจารีตประเพณี มักใช้ระบบ "ศาลเดี่ยว"

ศาลในประเทศไทย[แก้]

การตั้งศาลขึ้นใหม่เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งหรือคดีที่มีข้อหาฐานใดฐานหนึ่งโดยเฉพาะแทนศาลที่มีอยู่ตามกฎหมายสำหรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น จะกระทำมิได้

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๖๐) ศาลมี 4 ประเภท คือ

  1. ศาลยุติธรรม
  2. ศาลปกครอง
  3. ศาลทหาร
  4. ศาลรัฐธรรมนูญ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]