ข้ามไปเนื้อหา

เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าพระยายมราช (ครุฑ)
เสนาบดีกรมพระนครบาล
ดำรงตำแหน่ง
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2407 – พ.ศ. 2408
ก่อนหน้าเจ้าพระยายมราช (นุช บุณยรัตพันธุ์)
ถัดไปเจ้าพระยายมราช (แก้ว สิงหเสนี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด5/6 เมษายน พ.ศ. 2351
เสียชีวิต17 ธันวาคม พ.ศ. 2408
ศาสนาพุทธ

เจ้าพระยายมราช นามเดิม ครุฑ เป็นเสนาบดีกรมพระนครบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

ประวัติ

[แก้]

เจ้าพระยายมราช มีนามเดิมว่า ครุฑ เป็นบุตรพระยาอภัยรณฤทธิ์ (ช้าง) มีต้นตระกูลเป็นชาวเขมร[2]: 139  เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะโรง แต่วันพุธเป็นวันขึ้น 11 ค่ำ ส่วนวันขึ้น 10 ค่ำเป็นวันอังคาร จึงอาจตรงกับวันที่ 5 หรือ 6 เมษายน พ.ศ. 2351 ท่านเป็นข้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเข้ารับราชการมาตั้งแต่รัชกาลนั้น จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้รับแต่งตั้งเป็น จมื่นสรรเพธภักดี หัวหมื่นมหาดเล็ก[1]

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าให้เป็นพระยาจำนงภักดี จางวางมหาดเล็ก แล้วเลื่อนเป็นพระยาราชวรานุกูล วิบูลยภักดีวิริยพาห ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย ถึงปี พ.ศ. 2407 ทรงโปรดเกล้าให้เลื่อนเป็นเจ้าพระยายมราช ชาติเสนางคนรินทร์ มหินทราธิบดีศรีวิชัย ราชมไหสวรรยบริรักษ์ ภูมิพิทักษโลกาธิกรณ์ ทัณฑฤทธาดิศร สิงหพาหเทพยมุรธาธร มหานครบาลสมุหบดี อภัยพิริยบรากรมพาหุ[1]

เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันอาทิตย์ แรม 14 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู ตรงกับวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2408 สิริอายุ 57 ปี[1]

ครอบครัว

[แก้]

เจ้าพระยายมราช (ครุฑ) มีบุตรธิดา 3 คน ไม่ได้เข้ารับราชการใด ๆ ได้แก่[1]

  1. ผิน
  2. ครุฑ
  3. เม้า

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 สมมตอมรพันธุ์, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. เรื่องตั้งเจ้าพระยาในกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2545. 404 หน้า. หน้า 62-65. ISBN 974-417-534-6
  2. ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. 27 เจ้าพระยา (ฉบับพิสดาร). [ม.ป.ท.] : แพร่การช่าง, 2510.

ดูเพิ่ม

[แก้]