ตำบลน้ำปั้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลน้ำปั้ว
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nam Pua
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภอเวียงสา
พื้นที่
 • ทั้งหมด85.4 ตร.กม. (33.0 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2561)[1]
 • ทั้งหมด4,014 คน
 • ความหนาแน่น47.00 คน/ตร.กม. (121.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55110
รหัสภูมิศาสตร์550708
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

น้ำปั้ว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของอำเภอ

ที่ตั้ง[แก้]

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลน้ำปั้วทั้งหมด

เลขที่ 167 หมู่ 3 ตำบลน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร. 054-765152 - 3 Fax 054-765152 - 3 ต่อ 14

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ 1 บ้านวังม่วง
 • หมู่ 2 บ้านน้ำปั้ว
 • หมู่ 3 บ้านน้ำปั้ว
 • หมู่ 4 บ้านน้ำปั้ว
 • หมู่ 5 บ้านห้วยแก้ว
 • หมู่ 6 บ้านปางสีเสียด
 • หมู่ 7 บ้านน้ำปั้วใหม่

รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน[แก้]

 • จำนวนประชากรและบ้าน ตำบลน้ำปั้ว รายงาน ณ ปี พ.ศ. 2559[2]
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้าน(หลังคา)
หมู่ที่ 1 วังม่วง 299 319 618 269
หมู่ที่ 2 น้ำปั้ว 120 142 262 129
หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว 452 479 931 328
หมู่ที่ 4 น้ำปั้ว 398 390 788 260
หมู่ที่ 5 ห้วยแก้ว 410 410 820 280
หมู่ที่ 6 ปางสีเสียด 109 98 207 79
หมู่ที่ 7 น้ำปั้วใหม่ 199 219 418 120
รวมทั้งหมด 1,987 2,057 4,044 1,465
 • จำนวนประชากรและบ้าน ตำบลน้ำปั้ว รายงาน ณ ปี พ.ศ. 2560[3]
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้าน(หลังคา)
หมู่ที่ 1 วังม่วง 300 313 613 272
หมู่ที่ 2 น้ำปั้ว 127 141 268 130
หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว 445 472 917 331
หมู่ที่ 4 น้ำปั้ว 404 385 789 262
หมู่ที่ 5 ห้วยแก้ว 409 412 821 282
หมู่ที่ 6 ปางสีเสียด 111 99 210 79
หมู่ที่ 7 น้ำปั้วใหม่ 200 216 416 121
รวมทั้งหมด 1,996 2,038 4,034 1,477
 • จำนวนประชากรและบ้าน ตำบลน้ำปั้ว รายงาน ณ ปี พ.ศ. 2561[4]
หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้าน(หลังคา)
หมู่ที่ 1 วังม่วง 310 312 622 275
หมู่ที่ 2 น้ำปั้ว 129 142 271 131
หมู่ที่ 3 น้ำปั้ว 441 470 911 335
หมู่ที่ 4 น้ำปั้ว 392 382 774 264
หมู่ที่ 5 ห้วยแก้ว 408 409 817 285
หมู่ที่ 6 ปางสีเสียด 107 100 207 79
หมู่ที่ 7 น้ำปั้วใหม่ 196 216 412 121
รวมทั้งหมด 1,983 2,031 4,014 1,490

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านวังม่วง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว
 • โรงเรียนบ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำปั้ว

ศาสนสถาน[แก้]

 • วัดวังคีรี (บ้านวังม่วง)
 • พระธาตุวังคีรี
 • วัดน้ำปั้ว
 • วัดบัวทอง (บ้านห้วยแก้ว)

สถานที่ราชการ[แก้]

 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว
 • หน่วบริการประชาชนตำบลน้ำปั้ว (ตู้ยามน้ำปั้ว)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว (บ้านน้ำปั้ว)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำปั้ว (บ้านวังม่วง)
 • หมวดการทางเวียงสา (ห้วยแก้ว)

อ้างอิง[แก้]