ตำบลตาลชุม (อำเภอท่าวังผา)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลตาลชุม
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Tan Chum
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
อำเภออำเภอท่าวังผา
พื้นที่
 • ทั้งหมด104.48 ตร.กม. (40.34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2553)[1]
 • ทั้งหมด6,520 คน
 • ความหนาแน่น62.40 คน/ตร.กม. (161.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 55140
รหัสภูมิศาสตร์550603
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตาลชุม (คำเมือง: ) เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอำเภอบนสองฝั่งแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาย

ประวัติ[แก้]

ตำบลตาลชุม เดิมชื่อ “ไชยพรม” หรือ "ศรีพรม" มีพระราชกิจจา เป็นผู้ปกครอง เริ่มมีการก่อตั้งชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ. 2310 พื้นที่นี้แต่เดิมในอดีตก่อนจะมีการก่อตั้งเป็นเมืองไชยพรม สันนิษฐานว่ามีชาวกาว ชาวลวัะ อาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยพญาภูคา มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แล้วถูกม่าน(พม่า)เข้ามายึดครอง ภายหลังได้ถูกทิ้งร้าง เพราะปรากฏซากปลักหักพัง ของวัดวาอาราม มีพระธาตุ โบสถ์ วิหาร กำแพงหลงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ในพื้นที่ บ้านสบสาย บ้านสบหนอง บ้านป่าเมี่ยง บ้านตาลชุม ราษฎรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจาก เมืองเชียงแสน และ เมืองเชียงของ(จังหวัดเชียงราย)เมืองไชยพรมมีอาณาเขตกว้างขวาง ทิศเหนือจรดเมืองริม ทิศตะวันออกจรดเมืองยม เมืองอวน เมืองพงษ์ ทิศใต้จรดเมืองน่าน ทิศตะวันตกจรด เมืองควร เมืองปง มีผู้ปกครองมาโดยตลอดโดยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. 2440 นครน่านแบ่งเขตเมืองไชยพรมให้อยู่ในการปกครอง ของแขวงนครน่าน มีที่ว่าการแขวงอยู่ที่เมืองน่าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ราชการได้แบ่งแยกอาณาเขตเป็นตำบลศรีพรม อำเภอเมืองน่าน โดยเมืองน่านแต่งตั้ง เจ้าหมวกคำ ณ น่าน มาปกครอง ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตำบลตาลชุม อำเภอเมืองน่าน ต่อมาวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2481 ได้โอนย้ายจากอำเภอเมืองน่าน มาขึ้นกับ อำเภอปัว มีขุนวิเชษฐ์ตาลชุม เป็นกำนัน พ.ศ. 2505 ได้แยกตำบลยม ตำบลตาลชุม ตำบลป่าคา ตำบลริม ออกจากอำเภอปัว จัดตั้ง เป็นกิ่งอำเภอท่าวังผา และยกฐานะเป็นอำเภอท่าวังผาในปี พ.ศ. 2508 โดยมีหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน ในช่วงฤดูฝนจะเกิดอุทกภัย มีการคมนาคมไม่สะดวก ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ราษฎรส่วนใหญ่ได้อพยพ ถิ่นฐานขึ้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ดอนทางทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบลคือ 2 ข้างทาง ถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง[2]

หมู่บ้าน[แก้]

แผนที่ตำบลตาลชุม

ตำบลตาลชุมแต่เดิมมี 26 หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2517 ได้แยกออกเป็นตำบลศรีภูมิ จึงเหลือ 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านสบหนอง 1
 • หมู่ที่ 2 บ้านป่าเมี่ยง
 • หมู่ที่ 3 บ้านตาลชุม 1
 • หมู่ที่ 4 บ้านสบสาย
 • หมู่ที่ 5 บ้านปง 1
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก่ง
 • หมู่ที่ 7 บ้านน้ำป้าก
 • หมู่ที่ 8 บ้านห้วยโป่ง
 • หมู่ที่ 9 บ้านห้วยธนู
 • หมู่ที่ 10 บ้านห้วยแขม
 • หมู่ที่ 11 บ้านปง 2
 • หมู่ที่ 12 บ้านสบหนอง 2
 • หมู่ที่ 13 บ้านปงพัฒนา
 • หมูที่ 14 บ้านตาลชุม 2

ศาสนสถาน[แก้]

มีวัด 7 แห่ง ได้แก่

 • วัดสบหนอง
 • วัดตาลชุม
 • วัดจักรวรรณ(ป่าเมี่ยง)
 • วัดดอนชัย (สบสาย)
 • วัดสุคันธาราม(ปง)
 • วัดดอนแก่ง
 • วัดห้วยแขม

สำนักสงฆ์ 3 แห่ง ได้แก่

 • สำนักสงฆ์กิตติคุณ(ห้วยโป่ง)
 • สำนักสงฆ์ห้วยธนู
 • สำนักสงฆ์น้ำป้าก

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบล และเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 63,125 ไร่

 • ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีภูมิ, ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ยม, ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 • ทิศใต้ ติดกับ ต.บ่อ อ.เมืองน่าน จ.น่าน
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ระยะทางห่างจาก อำเภอท่าวังผา ถึง อบต.ตาลชุม 8 กิโลเมตร ระยะทางห่างจาก อำเภอเมืองน่าน ถึง อบต.ตาลชุม 34 กิโลเมตร

เนื้อที่ทางกายภาพ รวมทั้งหมด 104.48 ตารางกิโลเมตร (64,149 ไร่)

ประชากร[แก้]

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลตาลชุม จำนวน 14 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 6,422 คน แยกเป็นชาย 3,221 คน หญิง 3,201 คน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2555)

อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ อาชีพเสริม หัตถกรรมในครัวเรือน

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

 • พระธาตุฉิมพลี วัดสบหนอง
 • หนองหลวง บ้านสบหนอง
 • อนุเสาวรีย์เจ้าหลวงพญาแก้ว บ้านสบสาย
 • พระพุทธมหาสุวรรณมงคลศรีศากยมุนี (หลวงพ่อทอง) วัดดอนชัย (สบสาย)
 • ฝายน้ำสาย บ้านสบสาย
 • โครงการปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริ บ้านน้ำป้าก
 • พระเพชรตาลชุม วัดตาลชุม
 • อนุเสาวรีย์เจ้าหลวงดงมะแหละ บ้านตาลชุม

ลำน้ำสายสำคัญ[แก้]

 • แม่น้ำน่าน
 • ลำน้ำสาย
 • ลำน้ำยาว
 • ลำห้วยธนู
 • ลำห้วยป้าก
 • ลำห้วยก้าบ
 • หนองหลวง
 • ลำห้วยแขม
 • ลำห้วยโป่ง
 • ลำห้วยคี่
 • ลำห้วยเยี่ยว
 • ลำห้วยม่วง
 • ล้ำห้วยกึม
 • ลำห้วยเสี้ยว

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน