อาสนวิหารลาวาล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาสนวิหารลาวาล

อาสนวิหารลาวาล (ฝรั่งเศส: Cathédrale de Laval) หรือชื่อเต็มว่า อาสนวิหารพระตรีเอกภาพแห่งลาวาล (Cathédrale de la Sainte-Trinité de Laval) มีฐานะเป็นอาสนวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1855 เป็นต้นมา เป็นที่ตั้งของมุขนายกประจำมุขมณฑลลาวาล ตั้งอยู่ในเขตเมืองลาวาล จังหวัดมาแยน แคว้นเปอีเดอลาลัวร์ ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่ตรีเอกภาพ

อาสนวิหารลาวาลสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 11 และต่อมาได้ผ่านการบูรณะซ่อมแซมและต่อเติมหลายครั้ง ซึ่งเป็นเหตุให้มีความเป็นหลากหลายทางสถาปัตยกรรมอย่างเป็นเอกลักษณ์ และรูปลักษณ์ที่เห็นในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างไปจากแผนผังเดิมที่เคยออกแบบไว้ อาสนวิหารแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1840[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Notice No. PA00109523 on Base Mérimée กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส