อาสนวิหารนีม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาสนวิหารนีม

อาสนวิหารนีม (ฝรั่งเศส: Cathédrale de Nîmes) หรือ อาสนวิหารแม่พระและนักบุญกัสตอร์แห่งนีม (Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำมุขมณฑลนีม จนถึงปี ค.ศ. 1877 มุขมณฑลจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมุขมณฑลนีม อาแล็ส และอูว์แซ็ส อาสนวิหารตั้งอยู่ที่เมืองนีม จังหวัดการ์ แคว้นอ็อกซีตานี ประเทศฝรั่งเศส

อาสนวิหารนี้สถาปนาขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระนางมารีย์พรหมจารีและนักบุญกัสตอร์แห่งอัปต์ ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1906