อาสนวิหารกงดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาสนวิหารกงดง

อาสนวิหารกงดง (ฝรั่งเศส: Cathédrale de Condom) เรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญเปโตรแห่งกงดง (Cathédrale Saint-Pierre de Condom) ปัจจุบันมีฐานะเป็นโบสถ์ประจำเขตแพริชนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งในอดีตเคยมีฐานะเป็นอาสนวิหารประจำมุขมณฑลกงดง ซึ่งต่อมาได้ถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของมุขมณฑลโอชตั้งแต่ปีค.ศ. 1801 เป็นต้นมา (ตามความตกลง ค.ศ. 1801) ตั้งอยู่ที่เมืองกงดง จังหวัดแฌร์ ในแคว้นอ็อกซีตานี ประเทศฝรั่งเศส สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปโตร

อาสนวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 และต่อมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เมื่อปี ค.ศ. 1840[1]

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1] Base Mérimée - กระทรวงวัฒนธรรมแห่งฝรั่งเศส