ข้ามไปเนื้อหา

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 ณ สามัคคยาจารย์สโมสรสถานกรุงเทพฯ โดย คณะพุทธมามกะ 5 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 • หลวงวรพากย์พินิจ (เลขาธิการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในสมัยนั้น)
 • หลวงสิริราชไมตรี
 • ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
 • หลวงรณสิทธิ์พิชัย (อธิบดีกรมโฆษณาการในสมัยนั้น)
 • พระราชธรรมนิเทศ (อธิบดีกรมธรรมการในสมัยนั้น)

วัตถุประสงค์[แก้]

วัตถุประสงค์ของสมาคม คือ

 • เพื่อสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ
 • เพื่อศึกษา เผยแพร่ และส่งเสริมเชิดชูหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
 • เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม
 • เพื่อปฏิบัติการสาธารณกุศล และสังคมสงเคราะห์

รายชื่อนายกพุทธสมาคมฯ[แก้]

 1. พระราชธรรมนิเทศ (พ.ศ. 2476-2479)
 2. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2480-2492)
 3. พระยาภะรตราชสุพิช (พ.ศ. 2493-2496)
 4. พันโท หลวงรณสิทธิพิชัย (พ.ศ. 2497-2499)
 5. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล (พ.ศ. 2499-2500)
 6. ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2501-2505,พ.ศ. 2508-2515,พ.ศ. 2518-2523)
 7. คุณปุ๋ย โรจนะบุรานนท์ (พ.ศ. 2506-2507)
 8. หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ (พ.ศ. 2516-2517)
 9. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย (พ.ศ. 2524-2548)
 10. อาจารย์ ณัฐพัชร์(อำนวย) อินทุภูติ (พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน)

สถานที่ติดต่อ[แก้]

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 41 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-281-9563, โทรสาร 02-281-9564

http://www.thaibuddhistassociation.com/ เก็บถาวร 2014-01-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน , www.facebook.com/thaibatr

ดูเพิ่ม[แก้]