หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล สุขสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล สุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าชั้น 4
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
สวามีหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ
พระบุตร6 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดาหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา
ประสูติ24 ธันวาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพตักษัย2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (100 ปี)
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม ดิศกุล; 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460 – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา[1]

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล มีพระนามลำลองว่า “ท่านหญิงเพียน” เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติแต่หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศตะรัต) มีโสทรภราดาและโสทรภคินี 5 องค์ ได้แก่[2] หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล, พรพิลาศ บุนนาค, หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล, หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล และเราหิณาวดี กำภู[3]

ทรงสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี แล้วทรงศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทรงสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาวิทยา ถนนสีลม[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ประสูติแต่หม่อมเจริญ) มีโอรส-ธิดา 6 คน ได้แก่

 1. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ ศุขสวัสดิ (เกิด 6 กันยายน พ.ศ. 2483)
 2. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา (เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2484)
 3. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ ศุขสวัสดิ (เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2486)
 4. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช ศุขสวัสดิ (เกิด 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2489)
 5. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์ (เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2492)
 6. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา ศุขสวัสดิ (เกิด 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2498)

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก เคยบวชชีและสร้างกุฏิด้วยองค์เอง ณ วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยดำรงตนอย่างสมถะเป็นเวลาหลายปี[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเป็นเจ้านายที่ได้เกศากันต์และมีชนม์ชีพอยู่เป็นองค์สุดท้ายก่อนสิ้นชีพตักษัยด้วยพระอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ[4] เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.55 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริชันษา 100 ปี ศพตั้งสวดที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561[5] นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายของราชสกุลดิศกุลและสุขสวัสดิ์ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบ พร้อมฉัตรเบญจา 4 คันประกอบเกียรติยศ ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนชั้นหีบทองทึบเป็นโกศแปดเหลี่ยม และในวันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพ[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้". ช่อง 7 HD. 10 ตุลาคม 2561. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-08-07. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 5. "บุคคลในข่าว (หน้า 4)". ไทยรัฐออนไลน์. 5 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2561. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)