หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460
สิ้นชีพิตักษัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (100 ปี) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดา หม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา
พระสวามี หม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ
พระบุตร 6 คน
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ
การทูล ฝ่าพระบาท
การแทนตน กระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับ กระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ (ราชสกุลเดิม: ดิศกุล; 24 ธันวาคม 2460 – 2 ตุลาคม 2561) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา[1] และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล มีพระนามลำลองว่าท่านหญิงเพียน เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมแสง ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศตะรัต) มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาห้าองค์ คือ[2] หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล, พรพิลาศ บุนนาค, หม่อมเจ้าพวงมาศผกา ดิศกุล, หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล และเราหิณาวดี กำภู[3] สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินี แล้วทรงศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงทรงสอนหนังสือที่โรงเรียนศึกษาวิทยา ถนนสีลม[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลเสกสมรสกับหม่อมเจ้าประสพสุข ศุขสวัสดิ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช กับหม่อมเจริญ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มีโอรส-ธิดา 6 คน ได้แก่

 1. หม่อมราชวงศ์พิมลพักตร์ สุขสวัสดิ์
 2. หม่อมราชวงศ์จำเริญลักษณ์ โสฬสจินดา
 3. พลอากาศโท หม่อมราชวงศ์ประเสริฐศักดิ์ สุขสวัสดิ์
 4. หม่อมราชวงศ์ดำรงเดช สุขสวัสดิ์
 5. หม่อมราชวงศ์วิไลกัญญา วิชัยดิษฐ์
 6. หม่อมราชวงศ์อุษณิษา สุขสวัสดิ์

พระองค์มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก เคยบวชชีและสร้างกุฏิด้วยองค์เอง ณ วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยดำรงตนอย่างสมถะเป็นเวลาหลายปี[4]

หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมลสิ้นชีพิตักษัยด้วยพระอาการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ[4] เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.55 น. ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สิริชันษา 100 ปี ศพตั้งสวดที่วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561[5] นับเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลดิศกุลและศุขสวัสดิ ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหีบทองทึบ พร้อมฉัตรเบญจา 4 คันประกอบเกียรติยศ[ต้องการอ้างอิง] วันที่ 10 ตุลาคมปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และ หม่อมเจ้าหญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล. จดหมายถึงหญิงใหญ่ (ฉบับชำระใหม่). กรุงเทพ : สถาพรบุ๊คส์, 2551. ISBN 978-974-16-6535-8
 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
 3. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้". ช่อง 7 HD. 10 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2561. 
 5. "บุคคลในข่าว (หน้า 4)". ไทยรัฐออนไลน์. 5 ตุลาคม 2561. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2561.