ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระจักรพรรดินีเออเชนีเดอมองติโค พระจักรพรรดินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศส
สมเด็จราชินีมารี อองตัวเนตแห่งออสเตรีย พระมเหสีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส ที่ทรงถูกบั่นพระเศียรในการปฏิวัติฝรั่งเศส
สมเด็จพระราชินีมาเรีย เทเรส ชาร์ล็อตแห่งฝรั่งเศส พระมเหสีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 19 แห่งฝรั่งเศส เป็นสมเด็จพระราชินีที่ครองราชสมบัติเพียง 20 นาทีเท่านั้น

ดูที่รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส

พระมเหสีแห่งฝรั่งเศส ตั้งแต่พ.ศ. 1530 ประเทศฝรั่งเศสมีสมเด็จพระมเหสีในพระมหากษัตริย์และพระจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส (Royal Consort) ทั้งหมด 53 พระองค์ แยกตามพระอิสริยยศได้ดังนี้

  • สมเด็จพระราชินี (Queen Consort) 49 พระองค์
  • สมเด็จพระจักรพรรดินี (Empress Consort) 3 พระองค์
  • ไม่มีตำแหน่ง (untitled consort) 1 พระองค์

หมายเหตุ[แก้]

  • อินเกเบิร์กแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส และ แอนน์แห่งบริตานี สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส ทั้ง 2 พระองค์ได้รับตำแหน่งถึง 2 ครั้ง
  • มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีภายใต้กฎหมายในสมัยสาธารณรัฐ
  • มาดามเดอแม็งต์นงเป็นพระมเหสีลับของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และได้อภิเษกสมรสอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2228 แต่ก็ไม่ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีอย่างเป็นทางการ แต่เป็นเพียงมเหสีผู้สูงศักดิ์
  • ไม่มีสมเด็จพระราชินีพระองค์ใดที่เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

ตั้งแต่ พ.ศ. 1828 ถึง พ.ศ. 1878 เมื่อราชอาณาจักรนาวาร์และฝรั่งเศสได้รวมกันตั้งแต่การอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีโจนที่ 1 แห่งนาวาร์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งนาวาร์ กับ พระเจ้าฟิลิปที่ 4และมีทายาทสืบราชสมบัติ 3 พระองค์ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 10, พระเจ้าฟิลิปที่ 5 และพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แต่เมื่อการสวรรคตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสและนาวาร์เริ่มเสื่อมถอย ในที่สุดราชอาณาจักรนาวาร์ก็ประกาศแยกประเทศกับฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2132 เมื่อพระเจ้าอองรีที่ 4 เสวยราชย์ แต่ตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ก็ยังคงอยู่

ในสมัยพระเจ้าอองรีที่ 4 มาร์เกอรีตแห่งวาลัวร์ พระมเหสี ทรงเป็นราชินีแห่งนาวาร์ และต่อมาทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2163 มงกุฎแห่งนาวาร์ถูกรวมเข้ากับฝรั่งเศสแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ต่อไปจนถึงพ.ศ. 2334 ตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ถูกยกเลิกในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ต่อมาถึงจะได้รับการฟื้นฟูแต่กษัตริย์ราชวงศ์โบนาปาร์ต และราชวงศ์ออร์เลออง ไม่ได้ใช้ตำแหน่งนี้อีกเลย

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[แก้]

ในประเทศฝรั่งเศสมีสมเด็จพระราชินีหลายพระองค์ที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระสวามี หรือ พระโอรสเมื่อทรงพระเยาว์

ราชวงศ์กาโรแล็งเชียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
แอร์ม็องทรูดแห่งออร์เลอ็อง พ.ศ. 1366 พ.ศ. 1385 พ.ศ. 1386 พ.ศ. 1412 พ.ศ. 1412 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2
รีชีลด์แห่งพรอว็องส์ พ.ศ. 1388 พ.ศ. 1413 พ.ศ. 1413 5 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 1420
พระราชสวามีสวรรคต
2 มิถุนายน พ.ศ. 1453 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2
อเดลเลดแห่งปารีส ประมาณ พ.ศ. 1393-พ.ศ. 1396 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1418 5 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 1420 10 เมษายน พ.ศ. 1422
พระราชสวามีสวรรคต
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1444 พระเจ้าหลุยส์ที่ 2
ริชาดิสแห่งซวาเบีย พ.ศ. 1383 พ.ศ. 1405 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1427 13 มกราคม พ.ศ. 1431
พระราชสวามีสวรรคต
18 กันยายน พ.ศ. 1437 หรือ พ.ศ. 1439 พระเจ้าชาร์ลส์
- ธีโอเดรตแห่งทรอย พ.ศ. 1411 ก่อน พ.ศ. 1428 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1431 1 มกราคม พ.ศ. 1441
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1446 โอโด เคานต์แห่งปารีส
- เฟรเดโรนแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 1430 พ.ศ. 1450 พ.ศ. 1450 พ.ศ. 1460 พ.ศ. 1460 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
เอ็ดกิฟูแห่งอังกฤษ พ.ศ. 1445 7 ตุลาคม พ.ศ. 1462 7 ตุลาคม พ.ศ. 1462 พ.ศ. 1462
พระราชสวามีสวรรคต
หลัง พ.ศ. 1498 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3
- เบียทริซแห่งเวอร์มันดัวร์ พ.ศ. 1423 พ.ศ. 1438 พ.ศ. 1465 พ.ศ. 1466
พระราชสวามีสวรรคต
หลัง พ.ศ. 1474 พระเจ้ารอแบร์ที่ 1
- เอ็มมาแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 1437 พ.ศ. 1464 13 กรกฎาคม พ.ศ. 1466 พ.ศ. 1477 พ.ศ. 1477 รูดอล์ฟ ดุ๊กแห่งเบอร์กันดี
เจอร์เบอกาแห่งแซกโซนี พ.ศ. 1456 พ.ศ. 1482 พ.ศ. 1482 10 กันยายน พ.ศ. 1497
พระราชสวามีสวรรคต
5 พฤษภาคม พ.ศ. 1527 พระเจ้าหลุยส์ที่ 4
- เอ็มมาแห่งอิตาลี พ.ศ. 1491 พ.ศ. 1508 พ.ศ. 1508 26 มีนาคม พ.ศ. 1529
พระราชสวามีสวรรคต
ไม่ปรากฏหลักฐาน พระเจ้าโลแทร์

ราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
อเดเลดแห่งอากีแตน พ.ศ. 1488 พ.ศ. 1513 3 กรกฎาคม พ.ศ. 1530 24 ตุลาคม พ.ศ. 1539
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1547 พระเจ้าอูก กาเป
โรซาลาแห่งอิตาลี พ.ศ. 1480 พ.ศ. 1531/1532 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1539 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1546 พระเจ้ารอแบร์ที่ 2
แบร์ตแห่งบูร์กอญ พ.ศ. 1495 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1543 พ.ศ. 1596 (?) พระเจ้ารอแบร์ที่ 2
กงส์ต็องส์แห่งอาร์ล พ.ศ. 1516 พ.ศ. 1546 พ.ศ. 1546 20 กรกฎาคม พ.ศ. 1574
พระราชสวามีสวรรคต
25 กรกฎาคม พ.ศ. 1547 พระเจ้ารอแบร์ที่ 2
มาทิลดาแห่งฟรีเชีย พ.ศ. 1567 พ.ศ. 1577 พ.ศ. 1577 พ.ศ. 1587 พ.ศ. 1587 พระเจ้าอองรีที่ 1
อานแห่งเคียฟ พ.ศ. 1567 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1594 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1594 4 สิงหาคม พ.ศ. 1603
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1618 พระเจ้าอองรีที่ 1
เบอร์ธาแห่งฮอลแลนด์ พ.ศ. 1598 พ.ศ. 1615 พ.ศ. 1615 พ.ศ. 1635 พ.ศ. 1637 พระเจ้าฟิลิปที่ 1
นีเบอร์เทรดแห่งมอนท์ฟอร์ท พ.ศ. 1613 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1635 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1635 29 กรกฎาคม พ.ศ. 1651
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1660 พระเจ้าฟิลิปที่ 1
อเดเลดแห่งมอร์เรียน พ.ศ. 1635 3 สิงหาคม พ.ศ. 1658 3 สิงหาคม พ.ศ. 1658 1 สิงหาคม พ.ศ. 1680 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 1697 พระเจ้าหลุยส์ที่ 6
อาลีเยนอร์แห่งอากีแตน พ.ศ. 1665 22 กรกฎาคม พ.ศ. 1680 พ.ศ. 1680 21 มีนาคม พ.ศ. 1695
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 1697 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7
กอนส์ตันซาแห่งกัสติยา พ.ศ. 1684 พ.ศ. 1697 พ.ศ. 1697 พ.ศ. 1703 พ.ศ. 1703 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7
อาแดลแห่งช็องปาญ พ.ศ. 1683 พ.ศ. 1707 พ.ศ. 1707 18 กันยายน พ.ศ. 1723
พระราชสวามีสวรรคต
4 มิถุนายน พ.ศ. 1749 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7
อิซาเบลลาแห่งเอโนลต์ พ.ศ. 1713 พ.ศ. 1723 พ.ศ. 1723 พ.ศ. 1733 พ.ศ. 1733 พระเจ้าฟิลิปที่ 2
อินเกเบิร์กแห่งเดนมาร์ก พ.ศ. 1718 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 1736
แยกกันประทับ
29 กรกฎาคม พ.ศ. 1779 พระเจ้าฟิลิปที่ 2
เอ็กแนสแห่งเมราเนีย พ.ศ. 1718 มิถุนายน พ.ศ. 1739 มิถุนายน พ.ศ. 1739 พ.ศ. 1743
หย่าร้าง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 1744 พระเจ้าฟิลิปที่ 2
อินเกเบิร์กแห่งเดนมาร์ก พ.ศ. 1718 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736
คืนสู่บัลลังก์
พ.ศ. 1743 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766
พระราชสวามีสวรรคต
29 กรกฎาคม พ.ศ. 1779 พระเจ้าฟิลิปที่ 2
บลังกาแห่งกัสติยา 4 มีนาคม พ.ศ. 1731 22 พฤษภาคม พ.ศ. 1743 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1769
พระราชสวามีสวรรคต
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 1795 พระเจ้าหลุยส์ที่ 8
มาร์กาเร็ตแห่งโพรว็องซ์ พ.ศ. 1764 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1777 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1777 20 สิงหาคม พ.ศ. 1813
พระราชสวามีสวรรคต
21 ธันวาคม พ.ศ. 1838 พระเจ้าหลุยส์ที่ 9
อิซซาเบลลาแห่งอารากอน พ.ศ. 1790 28 พฤษภาคม พ.ศ. 1805 25 สิงหาคม พ.ศ. 1813 28 มกราคม พ.ศ. 1814 28 มกราคม พ.ศ. 1814 พระเจ้าฟิลิปที่ 3
มาเรียแห่งบราบันด์ พ.ศ. 1797 21 สิงหาคม พ.ศ. 1817 21 สิงหาคม พ.ศ. 1817 5 ตุลาคม พ.ศ. 1828
พระราชสวามีสวรรคต
10 มกราคม พ.ศ. 1864 พระเจ้าฟิลิปที่ 3
โจนที่ 1 แห่งนาวาร์ พ.ศ. 1814 16 สิงหาคม พ.ศ. 1827 5 ตุลาคม พ.ศ. 1818 4 เมษายน พ.ศ. 1848 4 เมษายน พ.ศ. 1848 พระเจ้าฟิลิปที่ 4
มาร์กาเร็ตแห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1833 23 กันยายน พ.ศ. 1848 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1857 15 สิงหาคม พ.ศ. 1858 15 สิงหาคม พ.ศ. 1858 พระเจ้าหลุยส์ที่ 10
คลีเมนซ์แห่งฮังการี พ.ศ. 1836 19 สิงหาคม พ.ศ. 1858 19 สิงหาคม พ.ศ. 1858 5 มิถุนายน พ.ศ. 1859
พระราชสวามีสวรรคต
12 ตุลาคม พ.ศ. 1871 พระเจ้าหลุยส์ที่ 10
โจนที่ 2 เคานท์เตสแห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1834 พ.ศ. 1850 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 1859 3 มกราคม พ.ศ. 1865
พระราชสวามีสวรรคต
21 มกราคม พ.ศ. 1873 พระเจ้าฟิลิปที่ 5
บรานซ์แห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1839 พ.ศ. 1851 3 มกราคม พ.ศ. 1865 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1865 เมษายน พ.ศ. 1869 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4
มารีแห่งลักเซมเบิร์ก พ.ศ. 1847 21 กันยายน พ.ศ. 1865 21 กันยายน พ.ศ. 1865 26 มีนาคม พ.ศ. 1867 26 มีนาคม พ.ศ. 1867 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4
ฌานน์แห่งเอฟโรซ์ พ.ศ. 1853 5 กรกฎาคม พ.ศ. 1868 5 กรกฎาคม พ.ศ. 1868 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1871
พระราชสวามีสวรรคต
4 มีนาคม พ.ศ. 1914 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4

ราชวงศ์วาลัวส์แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
ฌานน์แห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1836 กรกฎาคม พ.ศ. 1856 1 กุมภาพันธ์/1 เมษายน พ.ศ. 1871 12 กันยายน พ.ศ. 1891 12 กันยายน พ.ศ. 1891 พระเจ้าฟิลิปที่ 6
บลานซ์แห่งนาวาร์ พ.ศ. 1873-1876 พ.ศ. 1892 หรือ พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1892 หรือ พ.ศ. 1893 28 สิงหาคม พ.ศ. 1893
พระราชสวามีสวรรคต
5 ตุลาคม พ.ศ. 1941 พระเจ้าฟิลิปที่ 6
ฌานน์แห่งโอแวร์ญ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 1869 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1892 22 สิงหาคม พ.ศ. 1893 29 กันยายน พ.ศ. 1903 29 กันยายน พ.ศ. 1903 พระเจ้าจอห์นที่ 2
ฌานแห่งบูร์บง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1881 พ.ศ. 1893 8 เมษายน พ.ศ. 1907 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1921 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1921 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5
อิสซาเบลลาแห่งบาวาเรีย พ.ศ. 1913 17 กรกฎาคม พ.ศ. 1928 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1928 21 ตุลาคม พ.ศ. 1965
พระราชสวามีสวรรคต
24 กันยายน พ.ศ. 1978 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6

บางข้อมูลอ้างถึง มาร์กาเร็ตแห่งอองชู สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษทรงดำรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส แต่ความถูกต้องเกี่ยวกับพระอิศริยยศของพระนางยังเป็นที่โต้แย้ง พระนางทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลาสั้นจากดินแดนที่อังกฤษยึดมาจากฝรั่งเศส

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
มาร์เกอรีตแห่งอองชู
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
23 มีนาคม พ.ศ. 1973 23 เมษายน พ.ศ. 1988 23 เมษายน พ.ศ. 1988 19 ตุลาคม พ.ศ. 1996
อังกฤษพ่ายแพ้ในสงครามร้อยปี
25 สิงหาคม พ.ศ. 2025 สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 6 แห่งอังกฤษ

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
มารีแห่งอ็องฌู พ.ศ. 1944? 18 ธันวาคม พ.ศ. 1965 18 ธันวาคม พ.ศ. 1965 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 2007 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7
ชาร์ล็อตต์แห่งซาวอย พ.ศ. 1968 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1994 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004 30 สิงหาคม พ.ศ. 2026
พระราชสวามีสวรรคต
1 ธันวาคม พ.ศ. 2026 พระเจ้าหลุยส์ที่ 1
แอนน์แห่งบริตานี 25 มกราคม พ.ศ. 2020 6 ธันวาคม พ.ศ. 2034 6 ธันวาคม พ.ศ. 2034 1 เมษายน พ.ศ. 2041
พระราชสวามีสวรรคต
9 มกราคม พ.ศ. 2057 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8

ราชวงศ์วาลัวส์ - ออร์เลออง แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
ฌานแห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งแบรี 23 เมษายน พ.ศ. 2007 8 กันยายน พ.ศ. 2019 7 เมษายน พ.ศ. 2041
พระราชสวามีเสวยราชย์
ธันวาคม พ.ศ. 2041
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2048 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12
แอนน์แห่งบริตานี 25 มกราคม พ.ศ. 2020 8 มกราคม พ.ศ. 2042 8 มกราคม พ.ศ. 2042 9 มกราคม พ.ศ. 2057 9 มกราคม พ.ศ. 2057 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12
แมรี ทิวดอร์ 18 มีนาคม พ.ศ. 2039 9 ตุลาคม พ.ศ. 2057 9 ตุลาคม พ.ศ. 2057 1 มกราคม พ.ศ. 2058
พระราชสวามีสวรรคต
25 มิถุนายน พ.ศ. 2076 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12

ราชวงศ์วาลัวส์ - อองกูแลม แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
โกลดแห่งฝรั่งเศส 14 ตุลาคม พ.ศ. 2041 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2057 1 มกราคม พ.ศ. 2058
พระราชสวามีเสวยราชย์
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2067
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2067 พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1
เอเลนอร์แห่งออสเตรีย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2040 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2073 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2073 31 มีนาคม พ.ศ. 2090
พระราชสวามีสวรรคต
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2101 พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1
แคทเธอรีน เดอ เมดีชี 13 เมษายน พ.ศ. 2062 28 ตุลาคม พ.ศ. 2076 31 มีนาคม พ.ศ. 2090 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102
พระราชสวามีสวรรคต
5 มกราคม พ.ศ. 2132 พระเจ้าอองรีที่ 2
แมรี สมเด็จพระราชินีนาถแห่งชาวสกอต 8 ธันวาคม ค.ศ. 2085 24 เมษายน พ.ศ. 2101 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102 5 ธันวาคม พ.ศ. 2103
พระราชสวามีสวรรคต
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2130
ถูกสำเร็จโทษ
พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 2
เอลิซาเบธแห่งออสเตรีย 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2097 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2113 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2113 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2117
พระราชสวามีสวรรคต
22 มกราคม พ.ศ. 2135 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 9
หลุยส์แห่งลอแรน-โวเดมง 30 เมษายน พ.ศ. 2096 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2118 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2118 2 สิงหาคม พ.ศ. 2132
พระราชสวามีสวรรคต
29 มกราคม พ.ศ. 2144 พระเจ้าอองรีที่ 3

ราชวงศ์บูร์บง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
มาร์เกอริตแห่งวาลัว 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2096 18 สิงหาคม พ.ศ. 2115 2 สิงหาคม พ.ศ. 2132 พ.ศ. 2142
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2158 พระเจ้าอองรีที่ 4
มารี เดอ เมดีซิส 26 เมษายน พ.ศ. 2116 5 ตุลาคม? พ.ศ. 2143 5 ตุลาคม? พ.ศ. 2143 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2153
พระราชสวามีสวรรคต
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2185 พระเจ้าอองรีที่ 4
อานน์แห่งออสเตรีย 26 กันยายน พ.ศ. 2144 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2186
พระราชสวามีสวรรคต
20 มกราคม พ.ศ. 2209 พระเจ้าหลุยส์ที่ 13
มาเรีย เทเรซาแห่งสเปน 10 กันยายน พ.ศ. 2181 9 มิถุนายน พ.ศ. 2203 9 มิถุนายน พ.ศ. 2203 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2226 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2226 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
มาดามเดอแม็งต์นง
มเหสีผู้สูงศักดิ์
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2178 พ.ศ. 2228 พ.ศ. 2228
ไม่มีพระอิสริยยศ
1 กันยายน พ.ศ. 2258
พระราชสวามีสวรรคต
15 เมษายน พ.ศ. 2262 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14
มารี เลชชินสกา 23 มิถุนายน พ.ศ. 2246 4 กันยายน พ.ศ. 2268 4 กันยายน พ.ศ. 2268 24 มิถุนายน พ.ศ. 2311 24 มิถุนายน พ.ศ. 2311 พระเจ้าหลุยส์ที่ 15
มารี อ็องตัวแน็ตแห่งออสเตรีย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2298 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2313 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2317 21 กันยายน พ.ศ. 2335
พระราชสวามีถูกโค่นราชบัลลังก์
16 ตุลาคม พ.ศ. 2336
ถูกตัดสินประหารชีวิต
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย
(ภายใต้กฎหมาย)
2 กันยายน พ.ศ. 2296 16 เมษายน พ.ศ. 2314 16 มิถุนายน พ.ศ. 2338 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2353 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2353 พระเจ้าหลุยส์ที่ 18

ราชวงศ์โบนาปาร์ต[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
โฌเซฟีน เดอ โบอาร์แน 23 มิถุนายน พ.ศ. 2306 9 มีนาคม พ.ศ. 2339 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2347 10 มกราคม พ.ศ. 2353
หย่าร้าง
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2357 จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
มารี หลุยส์ ดัชเชสแห่งปาร์มา 12 ธันวาคม พ.ศ. 2334 1 เมษายน พ.ศ. 2353 1 เมษายน พ.ศ. 2353 6 เมษายน พ.ศ. 2357
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2384 จักรพรรดินโปเลียนที่ 1

ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูครั้งที่ 2[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
มารี-เตแรซแห่งฝรั่งเศส 19 ธันวาคม พ.ศ. 2321 มิถุนายน พ.ศ. 2342 2 สิงหาคม พ.ศ. 2373
ครองตำแหน่งได้ 20 นาที
2 สิงหาคม พ.ศ. 2373
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2394 พระเจ้าหลุยส์ที่ 19

ราชวงศ์บูร์บง สายออร์เลออง (กษัตริย์แห่งเดือนกรกฎาคม)[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
มารีอา อะเมเลียแห่งเนเปิลส์และซิซิลี 26 เมษายน พ.ศ. 2325 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2352 9 สิงหาคม พ.ศ. 2373 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
24 มีนาคม พ.ศ. 2409 พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1

ราชวงศ์โบนาปาร์ต[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
เออเฌนี เดอ มอนตีโค 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 30 มกราคม พ.ศ. 2396 30 มกราคม พ.ศ. 2396 4 กันยายน พ.ศ. 2413
พระราชสวามีถูกปลดออกจากตำแหน่ง
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Joy Law, Fleur de lys: The kings and queens of France. ISBN 978-0070366954
  • Rene de La Croix, duc de Castries, The Lives of the Kings & Queens of France. ISBN 0394507347
  • Elsie Thornton-Cook, Royal Line of France: The Story of the Kings and Queens of France. ISBN 978-0836909395