รายพระนามพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สมเด็จพระจักรพรรดินีเออเชนีเดอมองติโค พระจักรพรรดินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศส
สมเด็จพระราชินีมาเรีย เทเรส ชาร์ล็อตแห่งฝรั่งเศส พระมเหสีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 19 แห่งฝรั่งเศส เป็นสมเด็จพระราชินีที่ครองราชสมบัติเพียง 20 นาทีเท่านั้น

ดูที่รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิฝรั่งเศส


พระมเหสีแห่งฝรั่งเศส ตั้งแต่พ.ศ. 1530 ประเทศฝรั่งเศสมีสมเด็จพระมเหสีในพระมหากษัตริย์และพระจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศส (Royal Consort) ทั้งหมด 53 พระองค์ แยกตามพระอิสริยยศได้ดังนี้

  • สมเด็จพระราชินี (Queen Consort) 49 พระองค์
  • สมเด็จพระจักรพรรดินี (Empress Consort) 3 พระองค์
  • ไม่มีตำแหน่ง (untitled consort) 1 พระองค์

หมายเหตุ[แก้]

ตั้งแต่ พ.ศ. 1828 ถึง พ.ศ. 1878 เมื่อราชอาณาจักรนาวาร์และฝรั่งเศสได้รวมกันตั้งแต่การอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชินีโจนที่ 1 แห่งนาวาร์ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชินีนาถแห่งนาวาร์ กับ พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศสและมีทายาทสืบราชสมบัติ 3 พระองค์คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 10 แห่งฝรั่งเศส, พระเจ้าฟิลิปที่ 5 แห่งฝรั่งเศส และพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส แต่เมื่อการสวรรคตของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ความสัมพันธ์ของฝรั่งเศสและนาวาร์เริ่มเสื่อมถอย ในที่สุดราชอาณาจักรนาวาร์ก็ประกาศแยกประเทศกับฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2132 เมื่อพระเจ้าอองรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส เสวยราชย์ แต่ตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ก็ยังคงอยู่

ในสมัยพระเจ้าอองรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส มาร์เกอรีตแห่งวาลัวร์สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส พระมเหสี ได้เป็นราชินีแห่งนาวาร์แล้วก็กลายเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นใน พ.ศ. 2163 มงกุฎแห่งนาวาร์ถูกรวมเข้ากับฝรั่งเศสแต่พระมหากษัตริย์ก็ยังเป็นตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ต่อไปจนถึงพ.ศ. 2334 ตำแหน่งกษัตริย์แห่งนาวาร์ถูกยกเลิกในสมัยการปฏิวัติฝรั่งเศส ต่อมาถึงจะได้รับการฟื้นฟูแต่กษัตริย์ราชวงศ์โบนาปาร์ต และราชวงศ์ออร์เลออง ไม่ได้ใช้ตำแหน่งนี้อีกเลย

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[แก้]

ในประเทศฝรั่งเศสมีสมเด็จพระราชินีหลายพระองค์ที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทน พระสวามี หรือ พระโอรสเมื่อทรงพระเยาว์

ราชวงศ์กาโรแล็งเชียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Ermentruda kralovna.jpg สมเด็จพระราชินีเออร์เมนทูจ แห่งออร์เลออง พ.ศ. 1366 พ.ศ. 1385 พ.ศ. 1386 พ.ศ. 1412 พ.ศ. 1412 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Richildaof Provence.gif สมเด็จพระราชินีริชิล แห่งโพรวองซ์ พ.ศ. 1388 พ.ศ. 1413 พ.ศ. 1413 5 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 1420
พระราชสวามีสวรรคต
2 มิถุนายน พ.ศ. 1453 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Adela hlava.jpg สมเด็จพระราชินีอเดลเลดแห่งปารีส ประมาณ พ.ศ. 1393-พ.ศ. 1396 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1418 5 หรือ 6 ตุลาคม พ.ศ. 1420 10 เมษายน พ.ศ. 1422
พระราชสวามีสวรรคต
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 1444 พระเจ้าหลุยส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
St.richadis of swabia.jpg สมเด็จพระราชินีริชาดิสแห่งซวาเบีย พ.ศ. 1383 พ.ศ. 1405 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1427 13 มกราคม พ.ศ. 1431
พระราชสวามีสวรรคต
18 กันยายน พ.ศ. 1437 หรือ พ.ศ. 1439 พระเจ้าชาร์ลส์ ผู้อ้วนท้วม
- สมเด็จพระราชินีธีโอเดรตแห่งทรอย พ.ศ. 1411 ก่อน พ.ศ. 1428 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1431 1 มกราคม พ.ศ. 1441
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1446 โอโด เคานต์แห่งปารีส
- สมเด็จพระราชินีเฟรเดโรนแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 1430 พ.ศ. 1450 พ.ศ. 1450 พ.ศ. 1460 พ.ศ. 1460 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
Eadgifu of England ludvik4 mini.jpg สมเด็จพระราชินีเอ็ดกิฟูแห่งอังกฤษ พ.ศ. 1445 7 ตุลาคม พ.ศ. 1462 7 ตุลาคม พ.ศ. 1462 พ.ศ. 1462
พระราชสวามีสวรรคต
หลัง พ.ศ. 1498 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
- สมเด็จพระราชินีเบียทริซแห่งเวอร์มันดัวร์ พ.ศ. 1423 พ.ศ. 1438 พ.ศ. 1465 พ.ศ. 1466
พระราชสวามีสวรรคต
หลัง พ.ศ. 1474 พระเจ้าโรแบร์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
- สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งฝรั่งเศส พ.ศ. 1437 พ.ศ. 1464 13 กรกฎาคม พ.ศ. 1466 พ.ศ. 1477 พ.ศ. 1477 รูดอล์ฟ ดุ๊กแห่งเบอร์กันดี
Gerberga.jpg สมเด็จพระราชินีเจอร์เบอกาแห่งแซกโซนี พ.ศ. 1456 พ.ศ. 1482 พ.ศ. 1482 10 กันยายน พ.ศ. 1497
พระราชสวามีสวรรคต
5 พฤษภาคม พ.ศ. 1527 พระเจ้าหลุยส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
- สมเด็จพระราชินีเอ็มมาแห่งอิตาลี พ.ศ. 1491 พ.ศ. 1508 พ.ศ. 1508 26 มีนาคม พ.ศ. 1529
พระราชสวามีสวรรคต
ไม่ปรากฏหลักฐาน พระเจ้าโลแทร์แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Adelaide of Aquitaine.jpg สมเด็จพระราชินีอเดเลดแห่งอากีแตน พ.ศ. 1488 พ.ศ. 1513 3 กรกฎาคม พ.ศ. 1530 24 ตุลาคม พ.ศ. 1539
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1547 พระเจ้าอูก กาเปแห่งฝรั่งเศส
Susanna of Italy.jpg สมเด็จพระราชินีโรซาลาแห่งอิตาลี พ.ศ. 1480 พ.ศ. 1531/1532 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1539 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1546 พระเจ้าโรแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Berthe de Bourgogne.jpg สมเด็จพระราชินีเบอร์ธาแห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1495 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1539 พ.ศ. 1543 พ.ศ. 1596 (?) พระเจ้าโรแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Konstancie Arles.jpg สมเด็จพระราชินีคอนสแตนแห่งอาร์ลส์ พ.ศ. 1516 พ.ศ. 1546 พ.ศ. 1546 20 กรกฎาคม พ.ศ. 1574
พระราชสวามีสวรรคต
25 กรกฎาคม พ.ศ. 1547 พระเจ้าโรแบร์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Of Frisia Matilda.jpg สมเด็จพระราชินีมาทิลดาแห่งฟรีเชีย พ.ศ. 1567 พ.ศ. 1577 พ.ศ. 1577 พ.ศ. 1587 พ.ศ. 1587 พระเจ้าอองรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Anne Kiev.jpg แอนน์แห่งคิเอฟ
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1567 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1594 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1594 4 สิงหาคม พ.ศ. 1603
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1618 พระเจ้าอองรีที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Bertha of holland.jpg สมเด็จพระราชินีเบอร์ธาแห่งฮอลแลนด์ พ.ศ. 1598 พ.ศ. 1615 พ.ศ. 1615 พ.ศ. 1635 พ.ศ. 1637 พระเจ้าฟิลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Bertrade-montfort2.jpg สมเด็จพระราชินีเบอร์เทรดแห่งมอนท์ฟอร์ท พ.ศ. 1613 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1635 15 พฤษภาคม พ.ศ. 1635 29 กรกฎาคม พ.ศ. 1651
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 1660 พระเจ้าฟิลิปที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Adelaidesavojska.jpg สมเด็จพระราชินีอเดเลดแห่งมอร์เรียน พ.ศ. 1635 3 สิงหาคม พ.ศ. 1658 3 สิงหาคม พ.ศ. 1658 1 สิงหาคม พ.ศ. 1680 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 1697 พระเจ้าหลุยส์ที่ 6 แห่งฝรั่งเศส
Eleanor02.png เอเลเนอร์แห่งอากีแตน
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1665 22 กรกฎาคม พ.ศ. 1680 พ.ศ. 1680 21 มีนาคม พ.ศ. 1695
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 1697 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
Constance Castile odLouise7.jpg สมเด็จพระราชินีคอนสแตนแห่งคาสตีล พ.ศ. 1684 พ.ศ. 1697 พ.ศ. 1697 พ.ศ. 1703 พ.ศ. 1703 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
AdeledeChampagne.jpg สมเด็จพระราชินีอเดเลดแห่งเคมเปง พ.ศ. 1683 พ.ศ. 1707 พ.ศ. 1707 18 กันยายน พ.ศ. 1723
พระราชสวามีสวรรคต
4 มิถุนายน พ.ศ. 1749 พระเจ้าหลุยส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
IsabelladeHainault.jpg สมเด็จพระราชินีอิซซาเบล แห่งเฮนนุล์ท พ.ศ. 1713 พ.ศ. 1723 พ.ศ. 1723 พ.ศ. 1733 พ.ศ. 1733 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Ingeborg of denmark02.jpg สมเด็จพระราชินีอินเกเบิร์กแห่งเดนมาร์ก พ.ศ. 1718 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 1736
แยกกันประทับ
29 กรกฎาคม พ.ศ. 1779 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
AnezkaMeranska.jpg สมเด็จพระราชินีเอ็กแนสแห่งเมราเนีย พ.ศ. 1718 มิถุนายน พ.ศ. 1739 มิถุนายน พ.ศ. 1739 พ.ศ. 1743
หย่าร้าง
20 กรกฎาคม พ.ศ. 1744 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Ingeborg of denmark02.jpg สมเด็จพระราชินีอินเกเบิร์กแห่งเดนมาร์ก พ.ศ. 1718 15 สิงหาคม พ.ศ. 1736
คืนสู่บัลลังก์
พ.ศ. 1743 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766
พระราชสวามีสวรรคต
29 กรกฎาคม พ.ศ. 1779 พระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Blanche of Castile01.jpg สมเด็จพระราชินีบรานซ์แห่งคาสตีล 4 มีนาคม พ.ศ. 1731 22 พฤษภาคม พ.ศ. 1743 14 กรกฎาคม พ.ศ. 1766 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 1769
พระราชสวามีสวรรคต
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 1795 พระเจ้าหลุยส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส
MarkProvence01.jpg สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งโพรวองซ์ พ.ศ. 1764 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1777 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1777 20 สิงหาคม พ.ศ. 1813
พระราชสวามีสวรรคต
21 ธันวาคม พ.ศ. 1838 พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส
Isabel 1 lg-1-.gif สมเด็จพระราชินีอิซซาเบลลาแห่งอารากอน พ.ศ. 1790 28 พฤษภาคม พ.ศ. 1805 25 สิงหาคม พ.ศ. 1813 28 มกราคม พ.ศ. 1814 28 มกราคม พ.ศ. 1814 พระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
Marie of Brabant.jpg สมเด็จพระราชินีมาเรียแห่งบราบันด์ พ.ศ. 1797 21 สิงหาคม พ.ศ. 1817 21 สิงหาคม พ.ศ. 1817 5 ตุลาคม พ.ศ. 1828
พระราชสวามีสวรรคต
10 มกราคม พ.ศ. 1864 พระเจ้าฟิลิปที่ 3 แห่งฝรั่งเศส
Jeanne de champagne03.jpg สมเด็จพระราชินีโจนที่ 1 แห่งนาวาร์ พ.ศ. 1814 16 สิงหาคม พ.ศ. 1827 5 ตุลาคม พ.ศ. 1818 4 เมษายน พ.ศ. 1848 4 เมษายน พ.ศ. 1848 พระเจ้าฟิลิปที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
MargueriteBourgogne.gif สมเด็จพระราชินีมาร์กาเร็ตแห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1833 23 กันยายน พ.ศ. 1848 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 1857 15 สิงหาคม พ.ศ. 1858 15 สิงหาคม พ.ศ. 1858 พระเจ้าหลุยส์ที่ 10 แห่งฝรั่งเศส
Clémence d'Anjou.jpg สมเด็จพระราชินีคลีเมนซ์แห่งอองชู พ.ศ. 1836 19 สิงหาคม พ.ศ. 1858 19 สิงหาคม พ.ศ. 1858 5 มิถุนายน พ.ศ. 1859
พระราชสวามีสวรรคต
12 ตุลาคม พ.ศ. 1871 พระเจ้าหลุยส์ที่ 10 แห่งฝรั่งเศส
Jeanne II, Countess of Burgundy, Queen of France and Navarre.jpg สมเด็จพระราชินีโจนที่ 2 เคานท์เตสแห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1834 พ.ศ. 1850 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 1859 3 มกราคม พ.ศ. 1865
พระราชสวามีสวรรคต
21 มกราคม พ.ศ. 1873 พระเจ้าฟิลิปที่ 5 แห่งฝรั่งเศส
Blanche de burgandy.jpg สมเด็จพระราชินีบรานซ์แห่งเบอร์กันดี พ.ศ. 1839 พ.ศ. 1851 3 มกราคม พ.ศ. 1865 19 พฤษภาคม พ.ศ. 1865 เมษายน พ.ศ. 1869 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
Marieluxembourgfrenchqueen02.jpg มารีแห่งลักเซมเบิร์ก
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1847 21 กันยายน พ.ศ. 1865 21 กันยายน พ.ศ. 1865 26 มีนาคม พ.ศ. 1867 26 มีนาคม พ.ศ. 1867 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
Jeanne d'evreux02.jpg ฌานน์แห่งเอฟโรซ์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1853 5 กรกฎาคม พ.ศ. 1868 5 กรกฎาคม พ.ศ. 1868 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1871
พระราชสวามีสวรรคต
4 มีนาคม พ.ศ. 1914 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์วาลัวส์แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์/พระรูป พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Jeanne of Burgundy3.JPG ฌานน์แห่งเบอร์กันดี
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1836 กรกฎาคม พ.ศ. 1856 1 กุมภาพันธ์/1 เมษายน พ.ศ. 1871 12 กันยายน พ.ศ. 1891 12 กันยายน พ.ศ. 1891 พระเจ้าฟิลิปที่ 6 แห่งฝรั่งเศส
Blanche d'Évreux.gif บลานซ์แห่งนาวาร์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1873-1876 พ.ศ. 1892 หรือ พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1892 หรือ พ.ศ. 1893 28 สิงหาคม พ.ศ. 1893
พระราชสวามีสวรรคต
5 ตุลาคม พ.ศ. 1941 พระเจ้าฟิลิปที่ 6 แห่งฝรั่งเศส
Joan I of Auvergne.jpg ฌานน์แห่งโอแวร์ญ
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
8 พฤษภาคม พ.ศ. 1869 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1892 22 สิงหาคม พ.ศ. 1893 29 กันยายน พ.ศ. 1903 29 กันยายน พ.ศ. 1903 พระเจ้าจอห์นที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Johana Bourbon.jpg ฌานน์แห่งบูร์บง
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1881 พ.ศ. 1893 8 เมษายน พ.ศ. 1907 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1921 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1921 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 5 แห่งฝรั่งเศส
Christine de Pisan and Queen Isabeau detail.jpg อิสซาเบลลาแห่งบาวาเรีย
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1913 17 กรกฎาคม พ.ศ. 1928 18 กรกฎาคม พ.ศ. 1928 21 ตุลาคม พ.ศ. 1965
พระราชสวามีสวรรคต
24 กันยายน พ.ศ. 1978 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 แห่งฝรั่งเศส

บางข้อมูลอ้างถึง มาร์กาเร็ตแห่งอองชู สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษทรงดำรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส แต่ความถูกต้องเกี่ยวกับพระอิศริยยศของพระนางยังเป็นที่โต้แย้ง พระนางทรงดำรงตำแหน่งนี้เป็นเวลาสั้นจากดินแดนที่อังกฤษยึดมาจากฝรั่งเศส

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Margaret of Anjou.jpg มาร์เกอรีตแห่งอองชู
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
23 มีนาคม พ.ศ. 1973 23 เมษายน พ.ศ. 1988 23 เมษายน พ.ศ. 1988 19 ตุลาคม พ.ศ. 1996
อังกฤษพ่ายแพ้ในสงครามร้อยปี
25 สิงหาคม พ.ศ. 2025 สมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 6 แห่งอังกฤษ

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Marie danjou01.jpg มารีแห่งอองชู
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1944? 18 ธันวาคม พ.ศ. 1965 18 ธันวาคม พ.ศ. 1965 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004
พระราชสวามีสวรรคต
พ.ศ. 2007 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 แห่งฝรั่งเศส
Charlotte of Savoy01.jpg ชาร์ล็อตต์แห่งซาวอย
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
พ.ศ. 1968 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1994 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2004 30 สิงหาคม พ.ศ. 2026
พระราชสวามีสวรรคต
1 ธันวาคม พ.ศ. 2026 พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 แห่งฝรั่งเศส
Anne de Bretagne-Jean Bourdichon-reverse.jpg แอนน์แห่งบริตานี
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
25 มกราคม พ.ศ. 2020 6 ธันวาคม พ.ศ. 2034 6 ธันวาคม พ.ศ. 2034 1 เมษายน พ.ศ. 2041
พระราชสวามีสวรรคต
9 มกราคม พ.ศ. 2057 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์วาลัวส์ - ออร์เลออง แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Joan of Valois Queen of France01.jpg ฌานน์แห่งวาลัวส์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
23 เมษายน พ.ศ. 2007 8 กันยายน พ.ศ. 2019 7 เมษายน พ.ศ. 2041
พระราชสวามีเสวยราชย์
ธันวาคม พ.ศ. 2041
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2048 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส
Anne de Bretagne-Jean Bourdichon-reverse.jpg แอนน์แห่งบริตานี
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
25 มกราคม พ.ศ. 2020 8 มกราคม พ.ศ. 2042 8 มกราคม พ.ศ. 2042 9 มกราคม พ.ศ. 2057 9 มกราคม พ.ศ. 2057 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส
MaryTudor1.jpg แมรี ทิวดอร์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
18 มีนาคม พ.ศ. 2039 9 ตุลาคม พ.ศ. 2057 9 ตุลาคม พ.ศ. 2057 1 มกราคม พ.ศ. 2058
พระราชสวามีสวรรคต
25 มิถุนายน พ.ศ. 2076 พระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์วาลัวส์ - อองกูแลม แห่งราชวงศ์กาเปเตียง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
ClaudeFrance.JPG โคลดแห่งบริตานี
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
14 ตุลาคม พ.ศ. 2041 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2057 1 มกราคม พ.ศ. 2058
พระราชสวามีเสวยราชย์
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2067
20 กรกฎาคม พ.ศ. 2067 พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Joos van Cleve 003.jpg เอเลนอร์แห่งออสเตรีย
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2040 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2073 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2073 31 มีนาคม พ.ศ. 2090
พระราชสวามีสวรรคต
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2101 พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส
Catherine de Medicis.jpg แคทเธอรีน เดอ เมดิชิ
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งฝรั่งเศส
13 เมษายน พ.ศ. 2062 28 ตุลาคม พ.ศ. 2076 31 มีนาคม พ.ศ. 2090 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102
พระราชสวามีสวรรคต
5 มกราคม พ.ศ. 2132 พระเจ้าอองรีที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
Mary Stuart French Marriage.jpg สมเด็จพระราชินีนาถแมรีที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2085 24 เมษายน พ.ศ. 2101 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2102 5 ธันวาคม พ.ศ. 2103
พระราชสวามีสวรรคต
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2130
ถูกสำเร็จโทษ
พระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 2 แห่งฝรั่งเศส
François Clouet 003.jpg เอลิซาเบธแห่งออสเตรีย
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งฝรั่งเศส
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2097 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2113 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2113 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2117
พระราชสวามีสวรรคต
22 มกราคม พ.ศ. 2135 พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส
LouisedeLorraine-Vaudémont.jpg หลุยส์แห่งลอร์แรน-โวเดมองท์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
30 เมษายน พ.ศ. 2096 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2118 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2118 2 สิงหาคม พ.ศ. 2132
พระราชสวามีสวรรคต
29 มกราคม พ.ศ. 2144 พระเจ้าอองรีที่ 3 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์บูร์บง[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Rubens.La Reine Marguerite de Valois.JPG มาร์เกอรีตแห่งวาลัวร์
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2096 18 สิงหาคม พ.ศ. 2115 2 สิงหาคม พ.ศ. 2132 พ.ศ. 2142
การอภิเษกสมรสถือเป็นโมฆะ
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2158 พระเจ้าอองรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
MariadeMedici06.jpg มารี เดอ เมดิชิ
สมเด็จพระราชินีนาถแห่งฝรั่งเศส
26 เมษายน พ.ศ. 2116 5 ตุลาคม? พ.ศ. 2143 5 ตุลาคม? พ.ศ. 2143 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2153
พระราชสวามีสวรรคต
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2185 พระเจ้าอองรีที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
MariaAnnaofSpain06.jpg อานน์แห่งออสเตรีย
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
26 กันยายน พ.ศ. 2144 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2158 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2186
พระราชสวามีสวรรคต
20 มกราคม พ.ศ. 2209 พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส
Oil portrait of Marie Thérèse of Austria (1638-1683), wife of Louis XIV by an unknown artist.jpg สมเด็จพระราชินีมาเรีย เทเรสแห่งสเปน 10 กันยายน พ.ศ. 2181 9 มิถุนายน พ.ศ. 2203 9 มิถุนายน พ.ศ. 2203 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2226 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2226 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส
Mama ya maintenon 1685.JPG มาดามเดอแม็งต์นง
มเหสีผู้สูงศักดิ์
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2178 พ.ศ. 2228 พ.ศ. 2228
ไม่มีพระอิสริยยศ
1 กันยายน พ.ศ. 2258
พระราชสวามีสวรรคต
15 เมษายน พ.ศ. 2262 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส
MariaLeszczynska03.jpg สมเด็จพระราชินีมารี เลสซ์ไซน์สกาแห่งโปแลนด์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2246 4 กันยายน พ.ศ. 2268 4 กันยายน พ.ศ. 2268 24 มิถุนายน พ.ศ. 2311 24 มิถุนายน พ.ศ. 2311 พระเจ้าหลุยส์ที่ 15 แห่งฝรั่งเศส
Marie-Antoinette, 1775 - Musée Antoine Lécuyer.jpg สมเด็จพระราชินีมารี อองตัวเนตแห่งออสเตรีย 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2298 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2313 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2317 21 กันยายน พ.ศ. 2335
พระราชสวามีถูกโค่นราชบัลลังก์
16 ตุลาคม พ.ศ. 2336
ถูกตัดสินประหารชีวิต
พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
Joseph Boze en collaboration avec Robert Lefèvre, Portrait de Marie-Joséphine-Louise de Savoie, comtesse de Provence (1786).jpg สมเด็จพระราชินีมารี โฌเซฟีน หลุยส์แห่งซาวอย
(ภายใต้กฎหมาย)
2 กันยายน พ.ศ. 2296 16 เมษายน พ.ศ. 2314 16 มิถุนายน พ.ศ. 2338 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2353 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2353 พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์โบนาปาร์ต[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Josephine de Beauharnais01.jpg สมเด็จพระจักรพรรดินีโจเซฟีน เดอ โบอาร์เนส์ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2306 9 มีนาคม พ.ศ. 2339 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2347 10 มกราคม พ.ศ. 2353
หย่าร้าง
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2357 จักรพรรดินโปเลียนที่ 1
Marie Louise Empress01.jpg สมเด็จพระจักรพรรดินีมารี หลุยส์แห่งออสเตรีย ดัซเซสแห่งปาร์มา 12 ธันวาคม พ.ศ. 2334 1 เมษายน พ.ศ. 2353 1 เมษายน พ.ศ. 2353 6 เมษายน พ.ศ. 2357
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
17 ธันวาคม พ.ศ. 2384 จักรพรรดินโปเลียนที่ 1

ราชวงศ์บูร์บงฟื้นฟูครั้งที่ 2[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Caminade - Duchesse d'Angouleme.jpg สมเด็จพระราชินีมารี-เตแรซแห่งฝรั่งเศส 19 ธันวาคม พ.ศ. 2321 มิถุนายน พ.ศ. 2342 2 สิงหาคม พ.ศ. 2373
ครองตำแหน่งได้ 20 นาที
2 สิงหาคม พ.ศ. 2373
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
19 ตุลาคม พ.ศ. 2394 พระเจ้าหลุยส์ที่ 19 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์บูร์บง สายออร์เลออง (กษัตริย์แห่งเดือนกรกฎาคม)[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Marie-Amélie de Bourbon 1.JPG สมเด็จพระราชินีมาเรีย อเมเรีย แห่งทูซิชิลี 26 เมษายน พ.ศ. 2325 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2352 9 สิงหาคม พ.ศ. 2373 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391
พระราชสวามีสละราชสมบัติ
24 มีนาคม พ.ศ. 2409 พระเจ้าหลุยส์-ฟิลิปป์ที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

ราชวงศ์โบนาปาร์ต[แก้]

พระสาทิสลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เสวยราชย์ พ้นจากราชสมบัติ สวรรคต คู่สมรส
Imperatrice Eugénie - Winterhalter - 1853.jpg เออเชนีเดอมองติโค สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งฝรั่งเศส 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 30 มกราคม พ.ศ. 2396 30 มกราคม พ.ศ. 2396 4 กันยายน พ.ศ. 2413
พระราชสวามีถูกปลดออกจากตำแหน่ง
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 จักรพรรดินโปเลียนที่ 3

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Joy Law, Fleur de lys: The kings and queens of France. ISBN 978-0070366954
  • Rene de La Croix, duc de Castries, The Lives of the Kings & Queens of France. ISBN 0394507347
  • Elsie Thornton-Cook, Royal Line of France: The Story of the Kings and Queens of France. ISBN 978-0836909395