มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย

มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศสและนาวาร์
เคาน์เตสแห่งพรอว็องส์
ประสูติ2 กันยายน พ.ศ. 2296
สวรรคต13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2353
พระราชสวามีพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 แห่งฝรั่งเศส
มารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย
ราชวงศ์ราชวงศ์บูร์บง
พระราชบิดาวิกเตอร์ แอมาเดอุสที่ 3 แห่งซาร์ดิเนีย
พระราชมารดามารีอา อันโตเนีย เฟร์นันดา แห่งสเปน
ลายพระอภิไธย

เจ้าหญิงมารี-โฌเซฟีนแห่งซาวอย เคาน์เตสแห่งพรอว็องส์ หรือ สมเด็จพระราชินีมารี-โฌเซฟีนแห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Marie-Joséphine de Savoie) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 แห่งฝรั่งเศส และเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส พระนางเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าวิตโตรีโอ อามาเดโอที่ 3 แห่งซาร์ดิเนียและมารีอา อันโตเนีย เฟร์นันดา แห่งสเปน พระนางประสูติในราชวงศ์ซาวอย แต่เมื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 18 แห่งฝรั่งเศสแล้ว จึงถือว่าพระนางอยู่ในราชวงศ์บูร์บง พระนางเป็นสมเด็จพระราชินีภายใต้กฎหมายในสมัยสาธารณรัฐเพียงพระองค์เดียวของฝรั่งเศส