รีชีลด์แห่งพรอว็องส์ จักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รีชีลด์แห่งพรอว็องส์ จักรพรรดินีโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ริชีลเดอแห่งโพรวองซ์ สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก
สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก
พระราชสวามีสมเด็จพระจักรพรรดิคาร์ลที่ 2 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ริชีลเดอแห่งโพรวองซ์ สมเด็จพระราชินีแห่งแฟรงค์ตะวันตก (ฝรั่งเศส: Richilde de Provence (ออกเสียง)) (ค.ศ. 845-ค.ศ. 910) เป็นพระมเหสีในพระเจ้าชาร์ลส์เศียรล้านพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรแฟรงค์ตะวันตก

ปี ค.ศ. 845 เจ้าหญิงริชีลเดอทรงกำเนิดขึ้น เป็นพระธิดาของบิวินแห่งกอร์ซีและน้องสาวโบโซแห่งโพรวองซ์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงมีสายเลือดราชวงศ์ถึงสองดินแดนด้วยกัน คืออาร์เดนน์และโพรวองซ์ พระมาตุจฉาของพระองค์คือทูธเบอร์กาซึ่งเป็นมเหสีของลอตธาร์ที่ 2 แห่งเลอโธลิเจน ทรงอภิเษกสมรสเมื่อมีพระชนมายุได้ 25 ปีกับพระเจ้าชาร์ลส์ผู้เศียรล้านหลังจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระราชินีเออร์เมนทูจ เป็นวัตถุประสงค์ที่จะรักษาความปลอดภัยแก่เลอโธลิเจน

มีพระโอรส ธิดาดังนี้

เมื่อใดก็ตามที่พระสวามีทรงทำสงคราม พระราชินีจะทรงตรวจตราดูแลทุกอย่างทรงเป็นม่ายขณะมีพระชนมายุได้ 32 ปี ในปี ค.ศ. 877 ทรงวางแผนให้โบโซ ดยุคแห่งเบอร์กันดีหลังจากหลุยส์ผู้ติดอ่างในสมเด็จพระราชินี สิ้นพระชนม์ไปในไม้ช้า ทรงยกให้โบโซเป็นดยุคแห่งโพรวองซ์ในที่สุด ทรงสิ้นพระชนม์ขณะมีพระชันษา 65 ปี